zavřít
Upravit životopis

Životopis

Hans J. Ch. von Grimmelshausen byl německý prozaik v období baroka a nejvýznamnější spisovatel 17. století.

Hans J. Ch. von Grimmelshausen se v dětství dostal do proudu dějin třicetileté války. Později se jí účastnil na různých místech a v různých postaveních. Po válce prošel různými zaměstnáními, např. jako kastelán či hostinský. Na konci života byl starostou v Renchen.

Dílo Hanse J. Ch. von Grimmelshausena:

Většinu svých literárních prací vydal Hans J. Ch. von Grimmelshausen pod různými pseudonymi. Je autorem tzv. simpliciánských spisů, deseti svazků na sebe navazujících románů a novel.

Dobrodružný Simplicius Simplicissimus – nejvýznamnější Grimmelshausenovo dílo. Jde o první výchovný román v německé literatuře, ve kterém autor vypráví v pěti knihách o dozrávání prostoduchého chlapce, původně vychovávaném poustevnníkem. Chlapec později putuje válčící evropou, zažívá různá dobrodružství, stává se mužem, který chápe život a jeho těžkosti. Nakonec se rozhodne stát se poustevníkem. V knize se autor zaměřuje na lidské nectnosti, užívá filozoficko – moralizující reflexe, četné odkazy na Bibli a antické autory.

Poběhlice Kuráž – 1670, román, který inspiroval Bertolta Brechta k dramatu – Matka Kuráž a její děti.