zavřít
Upravit životopis

Životopis

Herma Svozilová byla básnířka, autorka společenských novel a románů.

Herma Svozilová se narodila v rodině právníka, děda byl novinář a poslanec Zemského sněmu. Manžel Oldřich John působil v letech 1948 - 53 jako předseda Národního shromáždění.

Po studijním pobytu ve Francii maturovala Herma Svozilová na Francouzském gymnáziu v Praze. V letech 1934 - 36 studovala v Praze na Svobodné škole politických nauk. Dvakrát byla na studijním pobytu v Oxfordu.

Po sňatku žila Herma Svozilová v Prostějově a od roku 1948 v Praze. Pracovala v různých profesích od sezonní dělnice v zahradnictví, vedoucí zahraničního oddělení Ústředního domu lidové tvořivosti, na státním statku v Žacléři a konečně v zahraničním oddělení Svazu československých spisovatelů.

Herma Svozilová začala publikovat již jako gymnazistka v regionálním tisku. Přispívala rovněž do Lidových novin, Literárních novin, Vlasty aj.

Dílo Hermy Svozilové:

Z básnických sbírek Hermíny Svozilové zaujímají přední místo:
Kavalkáda - 1945,emociální obraz osudu žen za války
Náčrtník - 1974, citová životní rekapitulace

Próza:
Oxford zjara - 1935, zahajuje řadu próz, předznamenává charakter celoživotní tvorby Hermy Svozilové

Motivy rodného kraje, lyrické pasáže a sociální cítění se objevují v románech :
Šička Božena - 1942
Muž a žena - 1946

Vysoké napětí - 1948, baladický psychologický román z období heydrichiády. Byl i zdramatizován pro rozhlas.

V prózách ze 60. a 70. let se objevuje téma osamělosti člověka a hledání kontaktů :
Bláznivé počasí - 1965
Justina je svědek - 1968
Z neznámých důvodů - 1974
Odskok z Oxfordu - 1978, široce koncipovaný společenský román z obdoby mnichovské smlouvy

Švédské epizody - 1983, žánrový experiment, ve kterém autorka spojila cestopis a fikci

Mořské dno - 1994, v motivu spisovatele se objevuje autobiografický moment spojený s kritikou předlistopadového společenství.

Schopnost dosáhnout napětí a zároveň překvapivých rozuzlení využila Svozilivá i ve svých prózách pro mládež:
Sedm kolem Tomáše - 1961

Hanácká sága - 2000, paměti, dílo je víc než román. Autorce se podařilo do beletristicky pojatých vzpomínek na hanácký rod Svozilů ústrojně včlenit dobové i rodinné dokumenty. V knize tak ožívá nejen úrodná Haná a především dlouholeté bydliště Svozilových, metropole Hané Prostějov, ale také moravský národní život konce 19. a 1. pol. 20. století. Paměti Hermy Svozilové-Johnové obsahují i mnoho dobových reálií, např. údaje o nájemném v menších bytech pro chudé v Prostějově nebo složení říšské rady rakouské monarchie. Některé stati působí jako vytrženy z dnešního tisku. Autentičnosti knize dodává doslovná citace soukromých dokumentů, především dopisy příslušníků rodiny, cenné i po faktografické stránce. Autorčinu schopnost stručně, avšak vtipně a konkrétně evokovat společenskou atmosféru potvrzují poznámky o politickém životě tzv. první republiky i období protektorátu. Podrobně popisuje například intriky namířené proti jejímu strýci - Josefu Svozilovi, poslanci národního shromáždění a členovi národně socialistické strany. Mnoho dobrých postřehů z každodenního života i o mezilidských vztazích obsahují protektorátní deníky - o zásobování českých domácností aj. Zajímavé pasáže obsahuje i poslední část knihy, lze uvést např. typicky ženské postřehy o spisovatelském sjezdu v roce 1946. Barvitost vzpomínek podkresluje autorčin bohatý slovník. Používá slova nářeční, německá, francouzská, slova dnes už knižní, některé partie textu ozvlášťňuje poetickými obraty.

Herma Svozilová

novinářka, prozaička, básnířka