zavřít
upravit profil

františkánský kněž

narozen: 1662 Nové Mesto nad Váhom  † 16. 4. 1728 Skalica

Upravit životopis

Životopis

Ján Abrahamffy byl slovenský protireformační autor, františkánský kněz.

Dílo Jána Abrahamffyho:


Ján Abrahamffy psal svá díla ve slovenštině a latině.

Knížka modliteb nábožných – 1693. První publikovaná modlitební knížka. Modlitby psal prozaickou a veršovanou formou, většinou osmislabičnou. Tematická různorodost dokumentuje barokní vnímání světa: od obav z válek přes bolest nad nespravedlností pozemského světa, až k františkánské pokoře a meditacím o posledních věcech člověka. Abrahamffy psal modlitby jednoduchým stylem, protože knížka v rámci protireformační kulturní aktivity byla adresována prostým věřícím.

Fakule hořící – 1700, náboženský spis, ve kterém autor polemizuje s reformačními názory.

Holocaustum quotidianum - 1695, Každodenná zápalná obeť, latinská modlitební knížka věnovaná kněžím a řeholníkům.

Žaltár – 1697
Speculum novitiorum – 1695, rukopis
Liber Abrahamffyanus, Kázne – všetko nezvestné

Ján Abrahamffy

66 let, františkánský kněž