zavřít
upravit profil

básník

narozen: 27. 1. 1829 Vyšný Skalník, Slovensko  † 28. 4. 1881 Banská Bystrica, Slovensko

Upravit životopis

Životopis

Ján Botto byl slovenský básník, jeden z představitelů slovenského romantismu.

Ján Botto byl synem rolníka. Vystudoval lyceum v Levoči a po studiích v Pešti se stal lesním inženýrem. Pracoval v Martině, Banské Štiavnici a v Banské Bystrici. Již na lyceu se seznámil se štúrovským programem a aplikoval jej ve své tvorbě.

Dílo Jána Botta:

Ján Botto je představitelem slovenského romantismu, nejmladší ze čtveřice nejvýznamnějších štúrovských básníků (Samo Chalúpka, Janko Král', Andrej Sládkovič). Literárně začal tvořit již v Levoči, zdrojem jeho poezie byla lidová slovesnost. Ideje romantismu vycházejí z potřeb národního hnutí.

K mladosti - nejznámější skladba z počáteční tvorby, inspirovaná Mickiewiczovou Ódou na mladost.

Působivá je jeho baladická tvorba, blízká lidové poezii:
Ctibor
Žlutá lilie
Margita Besná


Smrť Jánošíkova - 1862, alegoricko - baladický epos, vrcholné Bottovo dílo. Skládá se z předzpěvu a devíti zpěvů. Úvod je oslavou svobodného života, ve zpěvech je představen závěr Jánošíkova života. Jeho zatčení a poprava, ale i jeho úvahy o životě a smrti, sny o volnosti a svobodě. Jánošíkův tragický osud se prolíná s obrazem štúrovské generace po neúspěšné revoluci. Naději přináší devátý zpěv, alegorický obraz Jánošíkovy svaty s královnou vil.

Čachtická paní - lyricko - dramatická skladba, kterou Botto nedokončil. Knižně vyšla až v roce 1978.

Ján Botto

52 let, básník