zavřít
upravit profil

lékař, autor přírodních a povahopisných povídek a črt

narozen: 23. 3. 1853 Trhanov u Domažlic  † 18. 10. 1927 Praha

Upravit životopis

Životopis

Josef Thomayer byl lékař, autor přírodních a povahopisných povídek a črt.

Josef Thomayer se narodil v rodině panského zahradníka. Studoval na gymnáziu v Klatovech a na Lékařské fakultě v Praze. V následujících letech působil jako praktický lékař a pokračoval ve studiích v cizině, např. v Paříži.

Josef Thomayer se věnoval oboru vnitřníholékařství, v roce1883 se pro tento obor habilitoval. V roce 1886 byl jmenován mimořádným a 1897 řádným profesorem Lékařské fakulty UK. V roce 1902 se stal přednostou její kliniky. Hodně cestoval, navštívil i Alžírsko.

Josef Thomayer začal publikovat ve Světozoru, dále přispíval do Národních listů, Lumíru, Květů aj. Podílel se na založení a vedení odborných časopisů, např. Sborník lékařský. Své beletristické práce otiskoval pod pseudonymem R. E. Jamot - anagram vlastního příjmení.

Dílo Josefa Thomayera:

Josef Thomayer si získal pozornost svým vypravěčským citovým zaujetím, schopností postihnout specifické rysy a atmosféru prostředí rodného kraje. Jeho díla předznamenávala lyrizující a náladovou prózu konce 19. století.

Příroda a lidé - 1880, první povídky a črty
Žloutne listí - 1905, soubor vzpomínkových črt

Další tvorba přinášela navíc úvahy na obecně etická témata a beletrizované lékařské poznatky:
Z lidské biologie a jiná próza - 1920
Studie a vzpomínky - 1922

Thomayer také publikoval cestopisné fejetony, ve kterých zdůraznil zvláštnosti každodenního života a kultury krajů jež procestoval.

Josef Thomayer

74 let, lékař, autor přírodních a povahopisných povídek a črt