zavřít
Upravit životopis

Životopis

Józef Ignacy Kraszewski byl polský spisovatel a publicista.

Józef I. Kraszewski vystudoval literaturu na univerzitě ve Vilniusu. Roku 1830 za listopadového povstání byl uvězněn pro ilegální činnost. Po propuštění hospodařil na svých statcích na Volyni.
1841 - 51 redigoval literární a vědecký časopis Ateneum ve Vilniusu. 1859 - 62 byl redaktorem Gazeta Polska ve Varšavě. Za lednového povstání v roce 1863 byl vypovězen z ruského Polska a usadil se v Drážďanech. Hájil polské zájmy a byl mezinárodně uznáván.

Pro podezření ze špionáže pro Francii byl Józef Ignacy Kraszewski v roce 1883 v Berlíně zatčen, odsouzen a vězněn v Magdeburku. Když těžce onemocněl, byl propuštěn na kauci a léčil se v Itálii.

Dílo Józefa I. Kraszewského:

Józef I. Kraszewski patří rozsahem své tvorby k unikátním zjevům světové literatury. Jeho dílo obsahuje na 600 svazků. Vedle prozaické tvorby se zabýval malířstvím, literární historií a kritikou. Byl obratným publicistou, věnoval se veřejné činnosti.

Próza:
Kraszewského doménou jeho literární tvorby je román s realistickým přístupem k tématu, vycházející z důkladného studia materiálu. Řadu románů věnoval sociální problematice vesnice.

Ulana - 1843
Muž z lidu, Ostap Bondarczuk - 1847
Budník - 1848
Chata za vsí - 1854

Kouzelná svítilna - 1843 - 44, cyklus povídek ze šlechtického prostředí
Dítě Starého Města - 1863, román vyjadřující autorův postoj k lednovému povstání

V historickém románu je J. I. Kraszewski Sienkiewiczovým předchůdcem. Jeho díla jsou typem dokumentárního, kronikářského románu, založeného na studiu materiálů.

J. I. Kraszewski napsal 29 historických románů, zobrazil téměř všechna období polských dějin do konce 18. století.

K nejzdařilejším dílům patří tzv. saská trilogie:
Hraběnka Kozelská - 1874
Pan ministr - 1875
Ze sedmileté války - 1876

Staré báje - 1876, interpretace piastovských legend

Kraszewski napsal též 23 dramatických děl. Jeho romány byly čtenářsky úspěšné a byly hojně překládány do češtiny.

Józef Ignacy Kraszewski

74 let, prozaik, publicista