zavřít
Upravit životopis

Životopis

Peter Demetz je německy píšící spisovatel, emeritní profesor Yaleovy univerzity, zasvěcený teoretik tří kultur – židovské, německé a české.

Peter Demetz se narodil v Praze do česko–židovské–německé rodiny. Byl spřízněn se spisovatelem Maxem Brodem, nejdůvěrnějším přítelem Franze Kafky. Jeho otec byl režisérem a dramaturgem v tehdejším pražském Německém divadle. V tomto prostředí se Demetz již od dětství setkával s řadou pražských německých intelektuálů.

Za války postihl Demetze osud židovského míšence – totální nasazení a poté vězení. Matčina část rodiny byla deportována do Terezína a nakonec vyvražděna.

Po 2. světové válce vystudoval Demetz na Karlově univerzitě germanistiku, bohemistiku a religionistiku. V roce 1948 dosáhl doktorátu. O rok později za dramatických okolností opustil republiku a emigroval do Německa. Zde krátce působil v kulturní redakci Svobodné Evropy, kde byl jeho kolegou Pavel Tigrid. Od roku 1953 žije v USA.

Dílo Petera Demetze:

Peter demetz napsl řadu knih a studií o pražské německé literatuře, přeložil Babičku Boženy Němcové, verše Jiřího Ortena, Františka Halase. Jako jeden z prvních se již v roce 1947 zabýval ve své dizertační práci Franzem Kafkou.

Na Prahu Peter Demetz nikdy nezapomněl. Do Česka se stále vrací. Od konce 90. let na přednášky v Praze Brně a Ostravě a vždy, když napíše novou knihu.

Česky vyšlo:
Kafka a Praha – 1947
České slunce, moravský měsíc – 1997
Praha černá a zlatá. Výjevy z jednoho evropského města. – 1997, rozsáhlá biografie
René: pražská léta Rainera Marii Rilka – 1998

Aeroplány nad Bresciou – 2003, kulturněhistorická novela o aviastické přehlídce v Itálii roku 1909, kterou sám zhlédl.

Dějiště: Čechy – 2009, sbírka esejů a vzpomínek

Peter Demetz

96 let, překladatel, prozaik