Aischylos byl řecký dramatik. Aischylos, představitel antické řecké literatury, je prvním světovým dramatikem, který ve svém díle řeší mezilidské otázky. Podle mytických představ určují bohové každému člověku jeho osud, před nímž není úniku....

Životopis

Aischylos byl řecký dramatik.

Aischylos, představitel antické řecké literatury, je prvním světovým dramatikem, který ve svém díle řeší mezilidské otázky. Podle mytických představ určují bohové každému člověku jeho osud, před nímž není úniku. Odpovědnost za činy předků přechází na další pokolení a vytváří tak sudbu, proti níž je člověk bezmocný. Aischylos řeší nejen konflikty lidí i bohů, ale i rozpory rodové a městské společnosti.

Až Aischylovi začali psát tragédie Sofoklés a Euripidés.

Aischylos se zúčastnil bytev u Salamíny a u Marathónu.

Z bohaté Aischylovy tvorby se dochovala jen některá dramata.

Díla Aischyla:

Aischyles byl autorem asi 90 tragédií, pouze sedm se jich dochovalo v plném znění.

Prosebnice
Peršané- pojednává o vítězství Řeků u Salamíny
Sedm proti Thebám

Spoutaný Prométheus - dochovala se jen první část trilogie, z dalších částí se dochovaly pouze fragmenty

Oresteia – třídílná tragédie podle trojských pověstí, jako jediná se dochovala zcela, dělí se na tři části - Agamemnon, Choéfory, Eumenidy