Hésiodos byl antický řecký básník poloviny 7. stol. př. Kr.. Pocházel z rodiny chudých rolníků z Boiótie. Byl obdivován a vyučován ve školách. Měl vliv i v římské době, kdy se jím nechal inspirovat Vergilius k sepsání Georgiky. Byl pohřben v...

Životopis

Hésiodos byl antický řecký básník poloviny 7. stol. př. Kr..
Pocházel z rodiny chudých rolníků z Boiótie. Byl obdivován a vyučován ve školách. Měl vliv i v římské době, kdy se jím nechal inspirovat Vergilius k sepsání Georgiky. Byl pohřben v "Minyově hrobce" v Orchomenu

Dílo Hésioda
Mezi nejvýznamější jeho díla náleží:
- Theogóniá - báseň pojednávající o rodokmenu bohů,Diovu vládnutí a vzniku světa ("Nejdřív ze všeho byl Chaos.")
- Práce a dni - báseň o životě rolníků v archaickém období s významnou dokumentační hodnotou. Líčí vývoj světa jako upadající od "zlatého věku" nevinnosti, "stříbrný věk" polobohů, "bronzový věk" hrdinů po současný nuzný "věk železný".
- Katalog héroin - dochováno ve zlomcích (nejisté)

Hesiódos skládal verše v hexametru, podobně jako Homér, ale jeho kvalit nedosáhl. Dával mu ale přednost legendární král Paneidés, pro větší praktičnost a mírumilovnost jeho díla, čímž se dostal do přísloví jako symbol povrchního kritika.