zavřít
upravit profil

spisovatel

narozen: 24. 12. 1798 Zaosie, Litva  † 26. 11. 1855 Constantinople, Ottoman Empire [now Istanbul, Turkey]

Upravit životopis

Životopis

Polský básník se narodil v roce 1798 na území Litvy, která byla tehdy okrajovou částí Polska, v rodině zchudlého zemana. Jeho otec se podílel na osvobození Polska.

Mickiewicz vystudoval klasickou filologii, polskou literaturu a dějiny.Stal se členem studentského demokratického spolku a v roce 1824 byl vykázán do Petrohradu a poté do vyhnanství do Oděsy. Tam se seznámil s Puškinem a s děkabristy.

Po pár letech v Rusku odcestoval do západní Evropy, kde se dověděl o šlechtickém povstání. Pro svůj další pobyt si vybral Francii. V Paříži přednášel o slovanských kulturách. Byl přesvědčen, že Rusko po smrti Puškina, nemá co nabídnout a proto by duchovní obroda Slovanstva měla přijít z Polska.

V roce 1855 odjel Mickiewicz do Cařihradu podporovat polskou legii v boji proti ruskému vojsku v krymské válce. V Turecku však onemocněl cholerou a v témže roce zemřel.

Adam Mickiewicz byl nejvýznamnější polský básník 19. století a výrazná postava světové romantiky.

Díla Adama Mickiewicze:
Balady a romance /1822/ - úspěšná básnická sbírka. Zde je znát autorův přechod od klasicismu k romantismu.

Dziady /1832/ - / „Dziady“ – znamená svátek mrtvých předků / - volně komponovaná skladba, ve které bojuje hrdina s Bohem o vládu nad dušemi a proniká tím k člověku i celému národu.

Konrád Wallenrod /1828/ - básnická povídka o Litevci Alfovi, který v době nájezdů na Litvu, opouští svou ženu Aldonu. Chce se stát naoko členem nepřátelského řádu německých rytířů a používat jméno Konrád Wallenrod. Za statečnost je zvolen za mistra řádu a plánuje velkou pomstu. Díky jeho zradě prohrává řád bitvu s Litvou. Wallenrodovi se tak podařilo zničit mnoho nepřátel jeho národa. Bojí se ale pomsty a raději se zabije. Z jeho manželky Aldony se stala poustevnice, nechala se zazdít ve věži a zemřela žalem. Pan Tadeáš/1834/ - rozsáhlý epos o dvou zemanských rodinách, která znesvářela stará rodinná tradice. Usmíří je až láska dvou jedinců z jejich rodů.

Zvláštností polského romantismu je, že jeho velká díla vznikala v emigraci – mimo Polsko.

Seznam děl:
Balady a romance /1822/, Dziady /1832/, Konrád Wallenrod /1828/, Pan Tadeáš /1834/

Mohli by vás také zajímat…