Alexandre Dumas, vlastním jménem Thomas Alexandre Davy de La Pailleterie (24. července 1802, Villers-Cotteréts, Francie – 5. prosince 1870, Puys) byl čelný francouzský prozaik a dramatik období romantismu. Proslavil se především historickými...

Životopis

Alexandre Dumas, vlastním jménem Thomas Alexandre Davy de La Pailleterie (24. července 1802, Villers-Cotteréts, Francie – 5. prosince 1870, Puys) byl čelný francouzský prozaik a dramatik období romantismu. Proslavil se především historickými dobrodružnými romány. Mnoho jeho děl bylo několikrát zfilmováno.

Alexandre Dumas byl kreolského původu a měl mírné černošské rysy. Jeho otec, divizní generál a hrdina Velké francouzské revoluce Thomas Alexandre Davy de La Pailleterie, se narodil ve francouzské kolonii Saint-Domingue (ostrov Hispaniola) na území dnešního státu Haiti ze smíšeného vztahu markýze Alexandra Davy de La Pailleterie a černošky Marie-Cessette Dumas.

V mládí Dumas významně ovlivnil vývoj francouzského dramatu. Jeho historická hra z roku 1829 Jindřich III. a jeho dvůr (Henri III et sa cour) bylo první romantické drama úspěšně uvedené na jeviště. Velký úspěch měly i jeho další divadelní hry Antony (1831) s moderním námětem mladého rebela ne nepodobného lordu Byronovi a také Věž nesleská (La Tour de Nesle) (1832) s námětem ze středověku, napsaná společně s Frédéricem Gaillardetem (1808-1882).

Zásadním přelomem v Dumasově literární tvorbě bylo setkání s profesorem historie Augustem Maquetem (1813-1888) roku 1839, kdy společně napsali drama Bathilde a historický román Rytíř Harmental (Chevalier d'Harmental). Jejich vzájemná spolupráce trvala do roku 1857, kdy se rozešli ve zlém. Maquet vyhledával materiál a vypracovával první nástin děje. Na Dumasovi pak bylo literární zpracování, při kterém mu však mnohdy pomáhali i další spolupracovníci. Tato Továrna na romány, jak zněl titul jednoho pamfletu Dumasových odpůrců z roku 1854, měla za následek obrovskou autorovu plodnost. Dumasovo dílo čítá 257 svazků a zahrnuje dramata, komedie, romány, novely, paměti, knihy cestovních dojmů, obrazy mravů, ale i historická pojednání.

Auguste Maquet měl také velkou zásluhu na vzniku Dumasova nejslavnějšího románu Tři mušketýři (1844, Les Trois Mousquetaires) s hrdiny d'Artagnanem, Athosem, Porthosem a Aramisem. Úspěch románu, odehrávajícího se za vlády Ludvíka XIII., byl tak obrovský, že Dumas a Maquet vytvořili ještě dvě pokračování: Tři mušketýři po dvaceti letech (1845, Vingt ans après) a Tři mušketýři ještě po deseti letech aneb Vikomt de Bragelonne (1847-1850, Le vicomte de Bragelonne, ou Dix ans plus tard), ve kterých dovedli děj až do d'Artagnanovy smrti.

Dalším obrovským úspěchem dvojice Dumas a Maquet byl dobrodružný román Hrabě Monte-Christo (1844-1845, Le comte de Monte-Cristo). K jejich velmi známým dílům patří také trilogie Hugenoti z období náboženských válek ve Francii v 16. století Královna Margot (1845, La reine Margot), Paní z Monsoreau (1846, La dame de Monsoreau) a Králův šašek (1847, Les Quarante-Cinq) a dále cyklus z dějin Velké francouzské revoluce Paměti lékařovy (Mémoires d'un médecin), jehož jednotlivými díly jsou Josef Balsamo (1846-1849, Joseph Balsamo), Královnin náhrdelník (1849-1850, Le Collier de la reine), Dobytí Bastily (1850-1851, Ange Pitou) a Hraběnka de Charny (1852-1855, La Comtesse de Charny).

Ačkoliv Dumas vydělal psaním za svůj život značné finanční obnosy, jeho nevydařené investice (např. zámeček nesoucí jméno Hrabě Monte-Christo postavený na pozemku koupeném jen na základě ústní dohody, pronájem divadla v Saint-Germain-en-Laye roku 1848, které muselo být pro nezájem diváků v říjnu 1850 zavřeno), neúspěšné vydávání časopisů Mousquetaire (Mušketýr) a D'Artagnan, nevyřešené majetkové záležitosti s herečkou Idou Ferrierovou po rozvodu jejich osmiletého manželství roku 1840, rozchod se spolupracovníkem Augustem Maquetem a některé další prohrané soudní spory vedly k tomu, že byl neustále na pokraji bankrotu. Na sklonku života se tak musel v podstatě bez peněz uchýlit ke svému synovi, rovněž slavnému spisovateli Alexandru Dumasovi mladšímu do Puys, kde také zemřel.

Dumasovi šlo v jeho dílech vždy více o zábavu než o historickou věrnost. Proto vždy kladl důraz na všechno, co mohlo jeho vyprávění dramaticky oživit. K tomu užíval osvědčených prostředků jako jsou spiknutí, souboje, tajné únosy, strašlivá tajemství a další překvapivé události a udržoval tak čtenáře ve stálém napětí. Širokou publicitu svým románům Dumas zajistil také tím, že je nejprve vydával v pařížských denících na pokračování jako tzv. román-fejeton. Stal se tak nejčtenějším spisovatelem své doby a jeho obliba nemizí ani dnes.

Dílo
- Henri III. et sa cour (1829, Jindřich III. a jeho dvůr), historické drama o spiknutí vévody de Guise za vlády francouzského krále Jindřicha III.
- Antony (1831), divadelní hra.
- La Tour de Nesle (1832, Věž nesleská), divadelní hra, společně s Frédéricem Gaillardetem.
- Impressions de voyage (1834-1837, Dojmy z cest), cestopisy.
- Kean, ou Désordre et génie (1836), divadelní hra inspirovaná životem anglického herce Edmunda Keana (1787-1833).
- Acté (1838, Akté), román z období vlády římského císaře Nerona.
- Le capitaine Paul 1838, Kapitán Paul), román.
- Bathilde (1839), divadelní hra, společně s Augustem Maquetem.
- Le capitaine Pamphile (1839, Kapitán Pamfil), román.
- Les crimes célèbres (1839-1840, Slavné zločiny), sbírka osmnácti historických statí popisujících významné kriminální případy, které se odehráli od roku 1343 do roku 1840, spolupracovali Auguste Arnould, Pier Angelo Fiorentino, Narcisse Fournier a Félicien Malefille.
- Aventures de Lyderic (1842, Dobrodružství hraběte Lydericha), román, zpracování příběhu ze staroněmecké Písně o Nibelunzích.
- Le chevalier d'Harmental 1842, Rytíř Harmental), román, společně s Augustem Maquetem, jako jeho pokračování bývá někdy označován román Une fille du régent (1844, Vladařova dcera),
- Amaury (1843), román, česky jako Umírá se na lásku?
- Ascanio (1843), román, společně s Paulem Meuricem, česky též jako Králův klenotník, inspirováno pamětmi florentinského zlatníka a sochaře Benvenuta Celliniho.
- Georges (1843, Jiří), román odehrávající se na ostrově Mauritius roku 1824
- Cécile ou La robe de noces (1844, Svatební šaty), román.
- Fernande (1844), román, společně s Hippolytem Augerem, česky též jako Láska mým životem.
- Les frères corses (1844, Korsičtí bratři), novela.
- Les trois mousquetaires (1844, Tři mušketýři), román, společně s Augustem Maquetem.
- Une fille du régent (1844, Vladařova dcera), román, společně s Augustem Maquetem, bývá někdy označován jako pokračování románu Le chevalier d'Harmental 1842, Rytíř Harmental),
- Le comte de Monte-Cristo (1844-1845, Hrabě Monte-Christo), dobrodružný román, společně s Augustem Maquetem.
- Louis XIV et son Siècle (1844-1845, Ludvík XIV. a jeho století), historický spis.
- La reine Margot (1845, Královna Margot), román, společně s Augustem Maquetem, první část trilogie Hugenoti z období náboženských válek ve Francii v 16. století.
- Vingt ans après (1845, Tři mušketýři po dvaceti letech), román, společně s Augustem Maquetem, druhá část cyklu Tří mušketýrů.
- Les mousquetaires (1845, Mušketýři), divadelní hra na motivy románu Vingt ans après (Tři mušketýři po dvaceti letech), společně s Augustem Maquetem.
- La Guerre des Femmes (1845-1846, Válka žen), román z období povstání frondy v letech 1650 až 1653.
- La dame de Monsoreau (1846, Paní z Monsoreau), román, společně s Augustem Maquetem, druhá část trilogie Hugenoti z období náboženských válek ve Francii v 16. století, česky též jako O korunu a lásku.
- Le chevalier de Maison-Rouge (1846, Rytíř de Maison-Rouge), román, společně s Augustem Maquetem, česky též jako Královnin kavalír nebo Konec královny , dílo bezprostředně dějově navazuje na poslední část cyklu z dějin Velké francouzské revoluce Mémoires d'un médecin (Paměti lékařovy) a bývá společně s cyklem vydáván.
- Le bâtard de Mauléon (1846-1847, Levoboček z Mauléonu), román, společně s Augustem Maquetem, česky někdy též jako Muž se železnou pěstí (příběh se odehrává ve Španělsku v letech 1361 až 1369).
- Les deux Diane (1846-1847, Dvě Diany), román, společně s Paulem Meuricem.
- Joseph Balsamo (1846-1849, Josef Balsamo), román, společně s Augustem Maquetem, první část románového cyklu z dějin Velké francouzské revoluce Mémoires d'un médecin (Paměti lékařovy).
- Les Quarante-Cinq (1847, Čtyřicet pět), česky jako Králův šašek, román, společně s Augustem Maquetem, třetí část trilogie Hugenoti z období náboženských válek ve Francii v 16. století.
- Le vicomte de Bragelonne, ou Dix ans plus tard, (1847-1850, Tři mušketýři ještě po deseti letech aneb Vikomt de Bragelonne), román, společně s Augustem Maquetem, poslední část cyklu Tří mušketýrů.
- La jeunesse des mousquetaires (1849, Mládí mušketýrů), divadelní hra na motivy románu Les Trois Mousquetaires (Tři mušketýři), společně s Augustem Maquetem.
- Les mille et un fantômes (1849, Tisíc a jeden přízrak), sbírka novel spadajících do oblasti tzv. frenetické literatury, společně s Paulem Bocagem a Paulem Lacroixem.
- Le Collier de la reine (1849-1850, Královnin náhrdelník), román, společně s Augustem Maquetem, druhá část románového cyklu z dějin Velké francouzské revoluce Mémoires d'un médecin (Paměti lékařovy).
- La tulipe noire (1850, Černý tulipán), román.
- Ange Pitou (1850-1851), román, společně s Augustem Maquetem, česky též jako Dobytí Bastily, třetí část románového cyklu z dějin Velké francouzské revoluce Mémoires d'un médecin (Paměti lékařovy).
- Louis XVI et la Révolution (1850-1851, Ludvík XVI. a revoluce), historický spis.
- La femme au collier de velours (1851, Žena se sametovou páskou), novela spadající do oblasti tzv. frenetické literatury odehrávající se roku 1793 za - Velké francouzské revoluce, česky též jako Antonie.
- Le Drame de quatre-vingt-treize (1851-1852, Drama roku devadesátéhotřetího), historický spis, pokračování spisu Louis XVI et la Révolution (Ludvík XVI. a revoluce)
- Olympe de Clèves (1851-1852, Olympie de Clèves), román, společně s Augustem Maquetem.
- La comtesse de Charny (1852-1855, Hraběnka de Charny), román, čtvrtá a poslední část románového cyklu z dějin Velké francouzské revoluce Mémoires d'un médecin (Paměti lékařovy).
- Les drames de la mer (1852, Dramata moře), sbírka čtyř novel.
- Mes Mémoires (1852-1855, Paměti).
- Ingénue (1854), román, společně s Paulem Lacroixem, česky též jako Před bouří nebo V červáncích Velké revoluce.
- Le capitaine Richard (1854, Kapitán Richard), román z období napoleonských válek, společně Paulem Meuricem.
- Les Mohicans de Paris (1854-1855, Pařížští Mohykáni), dobrodružný román, společně s Paulem Bocagem, někdy bývá rozdělen do dvou částí: Les Mohicans de Paris (Pařížští Mohykáni) a Salvator.
- La Jeunesse de Louis XIV (1856, Mládí Ludvíka XIV.), divadelní hra odehrávající se roku 1658, kdy bylo francouzskému králi Ludvíku XIV. dvacet let.
- Les Compagnons de Jéhu (1857, Jehúovi tovaryši), román z let 1799-1800 , česky též jako Družina Jehu, Spiklenci nebo jako Bratrstvo mstitelů. Dějově navazuje na později napsaný román Les Blancs et les Bleus (1867, Bílí a modří).
- Les louves de Machecoul (1857, Vlčice z Machecoulu), román, společně s Gaspardem Georgesem de Pecou.
- L’horoscope (1858, Věštba cikánky), román.
- La princesse Flora ou La frégate L’Espérance (1859, Kněžna Flóra), román.
- Le fils du forçat ou Monsieur Coumbes ou Histoire d’un cabanon et d’un chalet (1859, Syn odsouzencův), román, společně s Gaspardem de Cherville.
Sultanetta (1859), román.
- Le père La Ruine (1860, Otec La Ruine), román, společně s Gaspardem de Cherville.
- La San Felice (1864), román odehrávající se v Neapoli za napoleonských válek v letech 1798-1800, někdy bývá rozdělen do dvou částí: La San Felice a Emma Lyonna, česky vyšlo též jako Hrdina nilský.
- Les deux reines (1864, Dvě královny), román.
- Souvenirs d’une favorite (1865, Paměti milostnice), román dějově úzce související s románem La San Felice, česky též jako Lady Hamiltonová.
- Le Comte de Moret (časopisecky 1865-1866, Hrabě Moret), při prvním knižním vydání roku 1946 přejmenováno na Le Sphinx Rouge (Rudá sfinga), román o kardinálovi Richelieuovi (Rudá sfinga byla jeho přezdívka).
- Les Blancs et les Bleus (1867, Bílí a modří), román odehrávající se v letech 1793 až 1799 a dějově předcházející románu Les Compagnons de Jéhu (1857, Jehúovi tovaryši).
- Le Chevalier de Sainte-Hermine (Rytíř de Sainte-Hermine), román odehrávající se v době napoleonských válek vycházel roku 1869 na pokračování v listu Le Moniteur universel a těžce nemocný autor jej nedokončil. Knižně vyšel román až roku 2005. Jde o závěrečný díl trilogie tvořené ještě romány Les Blancs et les Bleus (1867, Bílí a modří) a Les Compagnons de Jéhu (1857, Jehúovi tovaryši).
- Le docteur mystérieux (1872 z pozůstalosti, Tajemný dokotor), román z období Velké francouzské revoluce, někdy bývá rozdělen do dvou částí: Le docteur mystérieux (Tajemný dokotor) a La fille du marquis (Dcera markýzova).
- Le Prince des voleurs (1872 z pozůstalosti, Král lupičů), česky jako Robin Hood, román z anglických dějin druhé poloviny 12. století.
- Robin Hood le proscrit (1873 z pozůstalosti, Robin Hood, psanec), česky jako Robin Hood, román z anglických dějin druhé poloviny 12. století, pokračování románu Le Prince des voleurs.

Epigoni a pokračovatelé
Popularity díla Alexandra Dumase staršího využila celá řada spisovatelů k napsání komerčně úspěšných děl rozvíjejících motivy originálních Dumasových románů, především Tří mušketýrů a Hraběte Monte-Christo.

Již roku 1853 napsal Portugalec Alfredo Possolo Hogan (1830-1865) román A Mão do Finado přímo navazující na Hraběte Monte-Christo. Román okamžitě vyšel (a to dříve než v originálním znění) pod Dumasovým jménem ve francouzském překladu pod názvem Le main de défunt (Mrtvá ruka). Jiné pokračování, také ještě za Dumasova života, vytvořil roku 1856 německý spisovatel dobrodružných románů Adolf Mützelburg (1831-1882) pod názvem Herr der Welt (Pán světa). K velmi známým Dumasovým epigonům pak patří především Francouz Jules Lermina (1831-1882), autor románů Le Fils de Monte-Cristo (1881, Syn Hraběte Monte-Christo) a Le Trésor de Monte-Cristo (1881, Poklad Hraběte Monte-Christo). Silná inspirace románem je patrná i v díle Julese Verna Matyáš Sandorf (Nový hrabě Monte Christo) z roku 1885.

Mnoho napodobovatelů se také věnovalo nejslavnějšímu Dumasovu dílu Tři mušketýři. Například Francouz Paul Mahalin (1838-1899) napsal kromě Mademoiselle Monte Cristo (1896, Slečna Monte-Christo) také pokračování Tří mušketýřů ještě po deseti letech Le Fils de Portos (1883, Porthosův syn) a román Le Filleul d'Aramis (1896, Aramisův kmotřenec).

K nejznámějším dílům, vážícím se ke Třem mušketýrům, patří romány francouzského spisovatele Paula Févala mladšího (1860-1933). Jsou to Le fils de d’Artagnan (1914, D’Artagnanův syn), La vieillesse d’Athos (1925, Athosovo stáří) a především čtyřdílný román D’Artagnan contre Cyrano (1925, D'Artagnan kontra Cyrano de Bergerac) a jeho třídílné pokračování D’Artagnan et Cyrano réconciliés (1926, Hrabě d'Artagnan a Cyrano de Bergerac) odehrávající se zhruba deset let před Třemi mušketýry po dvaceti letech.