Alexandre Dumas

dramatik, prozaik

Narození:
24. června 1802
Úmrtí:
5. prosince 1870
Upravit profil
Alexandre Dumas starší, vlastním jménem Thomas Alexandre Davy de La Paileter, byl čelným francouzským prozaikem a dramatikem období romantismu. Proslavil se především historickými dobrodružnými romány. Mnohá jeho díla byla...

Životopis

Alexandre Dumas starší, vlastním jménem Thomas Alexandre Davy de La Paileter, byl čelným francouzským prozaikem a dramatikem období romantismu. Proslavil se především historickými dobrodružnými romány. Mnohá jeho díla byla zfilmována.

Alexandre Dumas st. byl synem mulatského generála první republiky, potomka markýze a otrokyně ze San Dominga. Jeho kreolský původ prozrazovaly mírné černošské rysy. Po otcově smrti roku 1806 žila rodina v nouzi.

Alexandre Dumas st. dosáhl jen částečného vzdělání, s přítelem napsal několik her a pak z venkova odjel do Paříže. Tam byl zaměstnán jako písař v kanceláři vévody Orleánského.

Alexandra Dumase st. zajímala především dramatická tvorba. Pod dojmem shakespearovské vlny na pařížských scénách se brzy přiklonil k divadlu vášní a prudkých zvratů. Zásadním přelomem v Dumasově literární tvorbě bylo setkání s profesorem historie Augustem Maguetem. Maguet vyhledával materiál a vypracovával první nástin děje. Na Dumasovi pak bylo literární zpracování, při kterém mu však často pomáhali i další spolupracovníci – vznikla tzv. továrna na romány. Proto také Dumasovo dílo čítá na tři sta svazků.

Maguet měl největší zásluhu na vzniku nejslavnějšího románu Tři mušketýři (1844). Dalším obrovským úspěchem dvojice Dumas-Maguet byl dobrodružný román Hrabě Monte Christo (1844-1845). Vzájemná spolupráce Dumase a Magueta trvala do roku 1857, kdy se rozešli ve zlém.

Přesto, že Dumas st. svým psaním vydělal velké jmění, jeho nevydařené investice a prohrané spory vedly k tomu, že mu neustále hrozil bankrot. Na sklonku života, v podstatě bez peněz, se uchýlil ke svému synovi, rovněž spisovateli do Puys, kde také zemřel.

Dílo Alexandra Dumase st.:

Jindřich III. a jeho dvůr - 1829, Henri III. et sa cour, historické drama
Antony - 1831, divadelní hra
Dojmy z cest - 1834-1837, Impressions de voyage, cestopisy
Akté - 1833, Acté, historický román z období vlády římského císaře Nerona

Slavné zločiny - 1839-1840, Les crimes célébres, sedmnáct historických statí o významných kriminálních případech, které se odehrály v letech 1343-1840

Umírá se na lásku? - 1843, Amaury, román

Králův klenotník - 1843, Ascanio, román byl inspirován paměťmi florentinského sochaře a zlatníka Benvenuta Celliniho

Korsičtí bratři - 1844, Les fréres corses, novela

Tři mušketýři - 1844, Les trois mousquetaires, román, děj se odehrává za vlády Ludvíka XIII. s hrdiny d´Artagnanem, Athosem, Porthosem a Aramisem. Pro velký úspěch vznikla další dvě pokračování.

Vladařova dcera - 1844, Une fille du régent, román
Hrabě Monte Christo - 1844-1845, Le comte de Monte-Christo, dobrodružný román

Královna Margot - 1845, La reine Margot, první část trilogie z období náboženských válek ve Francii v 16. století

Tři mušketýři po dvaceti letech -1845, Vingt ans aprés
Mušketýři -1845, Les mousquetaires, divadelní hra

Paní z Monsoreau - La dame de Monsoreau, druhá část trilogie z období náboženských válek ve Francii v 16. století, česky též O korunu a lásku

Paměti lékařovy:
- Josef Balsamo, 1846-1849, Joseph Balsamo, román z dějin Velké francouzské revoluce
- Královnin náhrdelník - 1849-1850, Le collier de la reine, druhý díl z období Velké francouzské
revoluce
- Dobytí Bastily, 1850-1851, Abge Pitou, třetí část z doby Velké francouzské revoluce
- Hraběnka de Charny - 1852, La comtesse de Charny, čtvrtá, poslední, část románového cyklu

Černý tulipán - 1850, La tulipe moire, román
Drama moře - 1852 Les drames de la mer, čtyři novely
Paměti - 1852-1855, Mes Mémoires
Kapitán Richard - 1854, La capitaine Richard, román z období napoleonských válek

Král lupičů - 1872, z pozůstalosti, Le Prince des voleurs, česky jako Robin Hood, z období Anglie druhé poloviny 12. století

Robin Hood, psanec - 1873, z pozůstalosti, Robin Hood le proscrit, román z období Anglie druhé poloviny 12. století, pokračování Krále lupičů