Alfred de Musset

dramatik, básník, prozaik

Narození:
11. prosince 1810
Úmrtí:
2. května 1857
Upravit profil
Louis Charles Alfred de Musset byl francouzský dramatik a prozaik, básník bolesti a vášní i lehké fantazie. Alfred de Musset pocházel z urozeného starého rodu, kde kultura a zvláště literatura, hrála rozhodující roli. V Paříži prožil šťastné...

Životopis

Louis Charles Alfred de Musset byl francouzský dramatik a prozaik, básník bolesti a vášní i lehké fantazie.

Alfred de Musset pocházel z urozeného starého rodu, kde kultura a zvláště literatura, hrála rozhodující roli. V Paříži prožil šťastné dětství. De Musset byl velmi ctižádostivý. Celou svou bytost dával v plen lásce a literární tvorbě. O jeho ctižádosti svědčí i to, že kromě literatury se chtěl věnovat také lékařství, které dokonce začal studovat, a výtvarnictví. Zvítězila však literatura.

Dříve, než vstoupil do literatury, zkoušel Alfred de Musset štěstí v malířství. Žil bohémským životem. Zachovával postoj blazeovaného světáka povzneseného nad každodenní vřavu.

Alfred de Musset byl patrně nejrozporuplnější tvůrčí osobností své generace. Psaním veršů se zabýval už v mládí. Debutoval v devatenácti letech básněmi nezvyklé formální dokonalosti. Neurovnaný osobní život se Musset pokusil vyřešit vztahem ke spisovatelce George Sandové. Komplikovaný milostný poměr ale skončí bolestivým rozchodem.

Motivy bouřlivého vztahu vtělil Alfred de Musset do svého jediného románu - Zpověď dítěte svého věku, který zůstane jeho patrně nejznámějším dílem.

Alfred De Musset byl zřejmě nejvýznamnějším dramatikem francouzského romantismu. Sám se ovšem k romantikům nepočítal. Prohlašoval, že v jeho knihovně klidně sousedí Shakespeare s Racinem. I když se pohyboval v blízkosti Victora Huga, nikdy nevstoupil do řad romantiků. V roce 1832 se s Hugovým kruhem rozešel. Po osobním rozchodu s Hugovým kruhem se s ním rozešel i v pojetí dramatu. Začal psát proverby, což byl žánr oblíbený v šlechtických salónech 17. století. Proverb ilustroval platnost nějakého pořekadla nebo přísloví a na konci představení měli diváci znění těchto předloh uhádnout. Musset ve svých poverbech navázal na tradici francouzských konverzačních veseloher 18. století.

Smrtí Alfreda de Musset odešel básník, na kterého vzpomínal Emile Zola i literární kritik Sainte-Beuve. De Musset zemřel v sedmačtyřiceti letech a svým rozlehlým literárním dílem udivil další generace, které již posuzovaly jeho práci jako celek.

Dílo Alfreda de Musset:

Alfred de Musset, romantický básník, současník Victora Huga, psal hry, které mají až shakespearovský básnický dech a suverénní rozmach. Všechny jsou hrami fantazie, lásky a mládí. Celé Mussetovo dílo je ve své podstatě inspirované láskou, která se nejčastěji odráží v jeho lyrice. Přes vliv Hugova literárního kroužku romantiků první Mussetovy básnické sbírky spíše romantismus parodují.

Dramata:
Musset se do svých dramat často projektoval, nasazoval si tváře svých postav a jako pravý romantik vyjevoval tvorbou své životní postoje a problémy. Dodnes jsou aktuální zejména lyrické komedie, zčásti psané pro četbu.

Benátská noc - 1830, první autorovo drama, které zcela propadlo.
O čem snívají dívky - veselohra, na které je patrný vliv Shakespearova Snu noci svatojánské.
Marianiny rozmary
Španělská stěna


Lorenzaccio - historická hra, která má všechny vlastnosti romantického dramatu: nesvázanost pravidly, shakespearovskou fresku, syntézu stylů a žánrů, velikost i nízkost, smysl pro kolorit doby a místa i pro bohatě motivované jednání. Je to příběh prázdnoty člověka, rozpadu osobnosti, která přestala věřit v jakékoliv hodnoty a jíž se původně dobře míněné prostředky k dosažení cíle změnily ve smysl života. Námět zprostředkovala George Sandová. Děj se odehrává ve renesanční Florencii. Vládne tam tyranský vévoda. Jeho příbuzný Lorenzaccio Medicejský si nasadí masku jeho přítele, veselého kumpána, společníka prohýřených nocí, prostopášníka, aby za ni skryl svůj záměr zbavit Florencii tyrana. Jenže maska se pomalu změní v pravou tvář, původní cíl a smysl jednání se ztrácí. Už je to jen setrvačnost, která nutí Lorenzaccia dojít až do konce. Učiní to – ale na víc už nemá sil. Nic se nezměnilo a Lorenzaccio jen čeká, až bude za svůj čin zatčen a potrestán.

Proverby:
Číše a rty

S láskou nejsou žádné žerty
- proverb s dramatickým textem. Bohatě ilustrovaná hra, které nechybí situační komika, rebaleisovský drsný a výsměšný humor, vtipný a duchaplný dialog. Jde o intelektuální hru s pojmy a slovy. Láska Kamily a Perdicana začíná v nevázané lehké poloze, která se promění v tragédii.

Próza:
Zpověď dítěte svého věku - 1836, autobiografický romantický román z Francie 19. století, velice zvláštní epické dílo, na pohled tradiční vyprávění o lidském osudu. Autor vyjadřuje svou osobní deziluzi i rozčarování celé generace žijící v prvních desetiletích 19. století. Musset byl při tvorbě inspirován osobním nenaplněným citem k Georgie Sandové. Hlavním hrdinou ke šlechtic Oktavián, jemuž autor přiřkl milostné problémy. Hrdina touží po velké a opětované lásce, ale stále je odmítán a více zklamáván. Šlechtic Oktavián odchází od svého rušného, ale neuspokojivého života na venkov. Zde potkává půvabnou vdovu Brigitu. Přestože je ona o něco starší, Oktavián se zamiluje. Brigita po počátečních rozpacích z mladíkova citu lásku opětuje. Konečně tedy Oktavián našel to, co hledal. Vědomě však vyvolával žárlivé scény, k nimž neměl důvod. Svým nesmyslným chováním od sebe Brigitu vyhnal. Oktavián už pak spoléhal pouze na pomoc Boha. Autor dovedně vykreslil mladé nitro Oktaviána a jeho bolestivou duši. Hrdina i Musset se svým milostným příběhem stali nestárnoucími postavami romantické literatury a po lásce toužícími povahami.

Dvě milenky
Petr a Kamila
Příběh bílého kosa


Poezie:
Noci - básnická sbírka, verše jsou vysvavěné jako dialog básníka se svou múzou. Sbírka inspirovaná láskou k G. Sandové obsahuje romantické rysy - sklon k psychologické analýze, soustředění na motivy lásky, deziluze.

Mým láskám - sbírka básní, do nichž autor uložil své nejniternější prožitky, ironické invektivy, lehkou ironii a všudypřítomnou touhu

Povídky:
Realistické črty ze života grizet a studentů:
Mimi Pinsonová
Frederik a Berneretta


Přisuzované výroky:

Citáty, jejichž autorství je přisuzováno spisovateli Alfredu de Musset.

Ženy:
Řeknete-li ženě, že má krásné oči, hned vás upozorní, že ani nohy nemá špatné.
Žena vám odpustí všechno, jen to ne, že ji nechcete.
Žena, která chce odmítnout, řekne jenom ne. Žena, která vysvětluje, chce být přesvědčena.
Žena je jako tvůj stín: běž za ní a bude před tebou utíkat, utíkej před ní a poběží za tebou.

Láska:
Láska sílí z podvýživy a umírá na přesycenost.
S láskou nejsou žerty.
Berte si tolik lásky, kolik si střídmý člověk bere vína; nestaňte se opilcem.
Pochybujte, chcete-li, o bytosti, která vás miluje, ale nikdy nepochybujte o lásce samé.
Milovat a udržet je nejlepší, milovat a ztratit je druhá nejlepší možnost.