zavřít
Upravit životopis

Životopis

Allen Ginsberg byl americký básník, představitel beatnické generace.

Allen Ginsberg se narodil v rodině amerického učitele a básníka a ruské emigrantky. Vystudoval Columbijskou univerzitu a poté pracoval jako poslíček, lodník, umývač nádobí ad. Přitom se věnoval literární tvorbě. Vedl nekonformní život. Nedbaje let strádání , ale velmi žádostiv osobního kultu, toulal se po USA i jiných světadílech, stýkal se s představiteli rebelií a sekt, dostával se do rozporu se zákonem.

Na jedné straně Allen Ginsberg napadal kapitalistickou a militaristickou společnost ničící člověka, na druhé straně propadal krajnímu anarchismu a egocentrismu. Zavrhoval všechny konvence i mravní ukázněnost.

Dílo Allena Ginsberga:

Po celý život vedl Allen Ginsberg kampaň proti zneužívání moci v mezinárodní politice a publikoval řadu sbírek, z nichž mnohé zhudebnil.

Kvílení - 1956, sbírka je vlastně manifestem hnutí "beat generation".Je to monumentální trojdílná litanická skladba psaná volným veršem. Vyjadřuje autorův pohled na svět, naříká nad zbídačeným světem vlivem moderní nelidské civilizace. Vedle naturalistického zobrazení světa se promítají apokalyptické vize věčné války. Protestním tónem vyznívá báseň Amerika

Prázdné zrcadlo - 1960
Sendviče reality - 1963

Kadiš - 1961, nejrozsáhlejší Ginsbergova sbírka, jeímž námětem je matčino šílenství a její smrt.

Král majálesu - 1965, báseň, kterou autor napsal po vyhoštění z Československa v roce 1965. Báseň je výrazem odporu k totalitnímu komunistickému režimu a projevem sympatie k československým studentům.

Zprávy z planety - 1968

Mohli by vás také zajímat…