Upravit profil
Anaximenés z Lampsaku byl řecký řečník a historik. Byl žákem řečníka a filozofa Zóila a kynického filosofa Diogena ze Sinópé. Anaximenés ovládal všechny druhy řečí a řečnictví snad i vyučoval. Filippos Makedonský ho pozval ke svému dvoru, aby...

Životopis

Anaximenés z Lampsaku byl řecký řečník a historik. Byl žákem řečníka a filozofa Zóila a kynického filosofa Diogena ze Sinópé.

Anaximenés ovládal všechny druhy řečí a řečnictví snad i vyučoval. Filippos Makedonský ho pozval ke svému dvoru, aby učil jeho syna Alexandra. Později ho Anaximenés doprovázel na jeho výpravách.

Anaximenés se zabýval stejně jako jeho učitel Zóilos staršími dějinami Řecka a studiem Homéra. Zabýval se i dějinami současnosti. Proti silnému vlivu Isokratovu na veškerou soudobou literaturu sepsal Anaximenés ostrý pamflet.

Dílo Anaxiména z Lampsaku:

Rhétoriké pros Alexandrom - kolem r. 340 př. n. l., Učebnice řečnictví pro Alexandra, jde o významný zdroj poznání nejstaršího stádia vývoje antické řečnické teorie.

Hellénika é Prótai historiai - Dějiny Řecka neboli Počátky
Hai peri Filippú historiai - po roce 330 př. n. l., Dějiny vlády Filippovy
Ta peri Alexandrú - Dějiny vlády Alexandrovy
Peri Homérú - O Homérovi