Anne Bradstreetová

první americká básnířka

Úmrtí:
16. září 1672
Upravit profil
Anne Bradstreetová byla první americká básnířka. Anne Bradstreetová se narodila jako Dudleyová v rodině správce hraběte z Lincolnu. Vyrůstala v přísném puritánském prostředí, vedená ke zbožnosti, ale zároveň i v kulturním ovzduší lásky ke...

Životopis

Anne Bradstreetová byla první americká básnířka.

Anne Bradstreetová se narodila jako Dudleyová v rodině správce hraběte z Lincolnu. Vyrůstala v přísném puritánském prostředí, vedená ke zbožnosti, ale zároveň i v kulturním ovzduší lásky ke knihám a poezii.

V roce 1628 se provdala za Simona Bradstreeta, se kterým spolu s otcem se zúčastnila první puritánské výpravy na lodi Arabella. Vypravili se do kolonie Massachusettského zálivu, kde postupně žili v Newtonu (dnešní Cambridge), Ipswichi a zhruba od roku1640 v Andoveru. Tam poznala jiný způso života s jeho bídou, dřinou a nemocemi. Útěchu nacházela ve zbožnosti a církevním členství.

Anne Bradstreetová měla osm dětí, z nichž jedno zemřelo v raném věku. Časem se kruté koloniální podmínky zmírnily, její otec byl dokonce zvolen druhým guvernérem Massachusettského zálivu. Po její smrti dosáhl guvernérské hodnosti její manžel.

Dílo Anne Bradsstreetové:

Anne Bradstreetová si přivezla velké zkušenosti v poučné próze, lyrice a epice již z Anglie. Poznala velmi dobře i raně barokní tvorbu. Kromě toho si odvezli do Ameriky celou otcovu knihovnu a další knihy si nechali posílat. V puritánských kruzích byl kromě některých domácích poetů nejoblíbenější francouzský protestant Guillaume du Bartas. Pod vlivem jeho díla a podle vzoru svého otce začala Anne skládat úvahové básně. Zvláště v prvních letech amerického pobytu psala verše o:

Čtyřech živlech
Čtyřech letorách lidí
Čtyřech ročních dobách
Čtyřech dějinných monarchiích
– velmi náročné téma.

Švagr Anne vzal sebou při cestě do Anglie některá její díla a dal je otisknout pod honosným názvem

Desátá Múza nedávno vzešlá v Americe – 1650. Sbírka obsahovalajejí oddanou báseň otci, zmíněné čtveřice delších poem a několik vzpomínkových elegií, např. na oblíbené básníky a královnu Alžbětu. Dílo však bylo znehodnoceno různými nedorozuměními a chybami. Ty se autorka snažila vymítit a vydat v opraveném vydání. To se ale podařilo až po její smrti v roce 1678 pod názvem - Několik básní.

Meditace zbožné a mravoučné – baroknější a prostá próza, kterou psala autorka ve starším věku pro své děti.

Anne Bradstreetová byla oceněna i po estetické stránce až 20. stoletím jako první skutečný americký básník.