Anton Ingolič

dramatik, prozaik

Narození:
5. ledna 1907
Úmrtí:
11. března 1992
Upravit profil
Anton Ingolič byl slovinský akademik, prozaik, dramatik a autor literatury pro děti a mládež. Anton Ingolič studoval rok v Paříži romanistiku, ale po návratu do Lublaně vystudoval slavistiku. Poté až do začátku 2. světové války působil jako...

Životopis

Anton Ingolič byl slovinský akademik, prozaik, dramatik a autor literatury pro děti a mládež.

Anton Ingolič studoval rok v Paříži romanistiku, ale po návratu do Lublaně vystudoval slavistiku. Poté až do začátku 2. světové války působil jako středoškolský profesor. Za války byl okupačními úřady vyhnán do Srbska. Po válce působil několik let jako šéfredaktor časopisu Nova obzorja.

Dílo Antona Ingoliče:

Dílo Antona Ingoliče je značně rozsáhlé a žánrově pestré. Je spjato s tradicí sociálního realismu a to jak ideově tak i esteticky. Ve 30. Letech patřil k nejvýraznějším představitelům slovinského realismu.

Próza:
Mlada leta – 1935, novela, debut

Společenskou tematiku rodného štýrského kraje a postavení vesnického člověka v meziválečném období zobrazil v románech:
Lukarji – 1936 (Cibuláři)
Soseska – 1939 (Vesnické společenství)
Na splavih – 1940 (Na vorech, č. 1948)
Matevž Visočník – 1941, název podle hlavní postavy venkovského stolaře.
Vinski vrh – 1947 (Viniční vrch, č. 1959).

Později Ingolič svou tvorbu rozšířil o náměty ze Srbska za fašistické okupace:
Pred sončním vzhodom – 1945 (Před východem slunce), sbírka novel

Ugasla dolina – 1956 (Vyhaslé údolí), novela z Korutan
Stavka – 1951, z městského prostředí
Gymnazijka – 1967 (č. pod názvem Večírek u Ady – 1969)

Problematiku slovinských přesídlenců zachytil autor v románové trilogii:
Domovina v srcu. Souborně byla trilogie vydána v roce 1974:
1. Kje ste, Lamutovi – 1958 (č. pod názvem Vrátím se – 1966)
2. Lastovka čez ocean – 1966 (Vlaštovka přes oseán)
3. Nebo nad domačijo – 1960 (Obloha nad domovem)

Historické romány:
Pradedje – 1975 (Předkové)
Gorele so grmade – 1977 (Hořely hranice).

Po 2. Světové válce se Ingolič začal věnovat literatuře pro děti a mládež.

Hry pro mládež:
Sirote – 1940
Mladí aktivisti – 1946
Udarna brigáda – 1946 (Úderníci)

Próza pro děti a mládež:
Tvegana pot – 1955 (Odvážná cesta, č. 1958), povídky
Dečak z dvema imenoma – 1955 (Chlapec se dvěma jmény)
Tačko ve velikem mestu – 1957 (Tačko ve velkém městě)
Tajno društvo PGC – 1958 (Tajný spolek PGC, č. 1968)
Mladost na stopnicah – 1962 (Mládí na schodech
Delica iz Čikaga – 1969 (Dívka z Chicaga)
Zgodba o čepeli ovčki – 1971 (Povídka o černobílé ovečce)
Zgodbe vesele in žalostne – 1971 (Povídky veselé i smutné)

Cestopisná próza.
Diamanti, ribe in samovar – 1974 (DDiamanty, ryby a samovar)

Knihy vzpomínek:
Zgodbe mojega jutra – 1979 (Vzpomínky na moje jitro)
Nemir mladostníka – 1982 (Neklid mladíka)
Leta dozorevanja – 1987 (Roky dozrávání)

Tako je bilo: leta izgnanstva v Srbiji 1941 – 45 – 1992 (Tak to bylo: roky vyhnanství v Srbsku 1941 – 1945)

Cestopisy:
Pri naših v Ameriki – 1964 (U našich v Americe)
Sibirska srečanja – 1966 (Sibiřská setkání)

České ukázky v antalogii:
Svítání za tmavých nocí