zavřít
Upravit životopis

Životopis

Antonín Kratochvíl byl český spisovatel, prezident exilového PEN klubu. V roce 1945 maturoval na gymnáziu v Brně, poté začal studovat dějepis a češtinu, ale v r. 1948 byl z politických důvodů vyloučen. V roce 1947 se stal redaktorem Lidové obrody, což byly brněnské prokatolicky orientované noviny. Redaktorem tam zůstal až do roku 1952, kdy emigroval do Německa.

V Mnichově se ihned zapojil do dění kolem rádia Svobodná Evropa, roku 1954 zde získal doktorát z filosofie. Na Svobodné Evropě a Hlasu Ameriky vedl rozhlasové pořady věnované osobnostem české literatury. Publikoval v celé řadě exilových listech - Proměny, Archa, Nový život atp.
Sám založil a redigoval edic Lucernička 1952 – 1962) a Kamenný krb (1956 – 1964).

V letech 1973-1977 vydal třísvazkové dílo Žaluji, v němž zdokumentoval zvůli a nezákonosti páchané československou justicí a represívními složkami ve službách komunistického režimu. Jde o jedno ze stěžejních děl v této oblasti. Po roce 1989 zůstal v Mnichově, ale dojíždí přednášet na universitu v Plzni a Brně.

Dílo Antonína Kratochvíla
- Kniha konvertity, 1948, vydáno ještě před emigrací v Praze, eseje
- Peníz exulantův, 1956, uspořádání a okomentování exilové literatury
- Kniha esejů, 1959
- Poutník neznámých oceánů, 1959
- Kniha setkání, 1962
- Die kommunistische Hochschulpolitik in der Tschechoslowakei. Geschichte und Analyse der Entwicklung bis zur Gegenwart, 1968
- Bibliografie krásné české literatury vydané v exilu (únor 1948–květen 1967), 1968
- Dichter ohne Heimat. Tschechische und slowakische Exilschriftsteller, 1970

- Žaluji (1972-1977)
Žaluji 1). Stalinská justice v Československu (Mnichov 1973)
Žaluji 2). Vrátit slovo umlčeným (Haarlem 1975)
Žaluji 3). Cesta k Sionu (Haarlem 1977)

- Básníci ve stínu šibenice, 1976
- Via dolorosa. Poezie Z. Rotrekla, V. Rence, J. Palivce, 1977
- Abendgespräche mit Luis Trenker, 1980
- Oheň baroka. Kavalíři písně, mystici a asketové v české barokní literatuře (Mnichov 1984, Brno 1991)
- Das Böhmische Barock. Ausgewählte Kapitel aus der tschechischen Kulturgeschichte, Mnichov 1989
- ldots za ostnatými dráty a minovými poli. Vývojové tendence v české exilové literatuře v l. 1948–68, Mnichov – Brno 1993.