Aristofanés, představitel antické řecké literatury, pozvedl řeckou komedii na vysokou úroveň. V době prudkých zápasů o moc v městské athénské demokracii, měl dost možností uplatnit svůj kritický pohled. Stál na straně umírněných demokratů a...

Životopis

Aristofanés, představitel antické řecké literatury, pozvedl řeckou komedii na vysokou úroveň. V době prudkých zápasů o moc v městské athénské demokracii, měl dost možností uplatnit svůj kritický pohled. Stál na straně umírněných demokratů a vysmíval se staromilcům i novátorům. Z jeho 44 komedií se dochovalo pouze 11.

Komedie Aristofénese připomínají někdy spíše frašky. Ve svém výsměchu se nezastavují před ničím a před nikým. Aristofénes byl zkušeným pozorovatelem lidí své doby.

Dochované hry (všechny byly přeloženy i do češtiny):
Acharňané (425 př. n. l.) - o tom, jak jsou athéňané úplatní.
Jezdci (424 př. n. l.)
Vosy, o sudičství Athéňanů (422 př. n. l.)
Mír, kritika války (421 př. n. l.)
Oblaka, satira na Sókratovu školu (418 př. n. l.)
Ptáci (414 př. n. l.)
Lysistrata, jak by ženy mohly donutit své muže, aby ukončili válku (411 př. n. l.)
Ženy slaví Thesmoforie (411 př. n. l.)
Žáby (405 př. n. l.)
Ženský sněm - karikatura Platónova ideálního státu (392 př. n. l.)
Bohatství (388 př. n. l.)