Upravit profil
Aristotelés, představitel antické řecké literatury, byl pokračovatelem Platóna. Ve svém díle prakticky shrnul všechno vědění starověku. Jeho filozofie obsahuje i prvky materialismu. Aristotelova Poetika stanoví zásady slovesného umění,...

Životopis

Aristotelés, představitel antické řecké literatury, byl pokračovatelem Platóna.

Ve svém díle prakticky shrnul všechno vědění starověku. Jeho filozofie obsahuje i prvky materialismu.

Aristotelova Poetika stanoví zásady slovesného umění, zejména pak pravidlo, že se má dramatické dílo odehrávat na jednom místě, v jedné době a mít pouze jeden dějový proud. Tyto zásady byly považovány za závazné ve středověku a ještě v 17. století n.l.

Aristotelés svým myšlením ovlivňoval středověkou filozofii, neboť jeho dílo přejalo křesťanství z antiky.