zavřít
Upravit životopis

Životopis

August Olomoucký též Augustin Moravský, Olomúcký nebo Käsenbrot (1467 – 3. listopad 1513 Olomouc), český humanista a spisovatel, sběratel umění.

V letech 1492 - 1495 studoval v Itálii, kde získal doktorát. Po návratu z ciziny se stal písařem české královské kaneláře v Budíně. Roku 1497 se stal kanovníkem v Brně a o rok později (1498) proboštem v Olomouci. Roku 1506 se stal královským sekretářem. Roku 1510 odešel z královských služeb a věnoval se sběratelské činnosti. Pověstná byla jeho sbírka knih a mincí. Celý život bojoval proti Jednotě bratrské, jako kacířskému učení.

Dílo Augusta Olomouckého
- Dialogus in defensionem poeties
- Tabulae coelestium motuum Joh. Blanhini
- Catalogus episcoporum Olomucensium
- Antilogion Guarini et Poggii de praestantia Scipionis Africani et C. Julii Caesaris - Spor dvou italských vzdělanců zda je významnější Gaius Iulius Caesar nebo Scipio Mladší.

August Olomoucký

46 let, humanista a spisovatel, sběratel umění