zavřít
upravit profil

spisovatel

narozen: 27. 2. 1907 Vyšetice u Votic, Rakousko-Uhersko  † 15. 12. 1987 Praha, Československo

Upravit životopis

Životopis

Bohumil Říha byl prozaik, autor historických a společenských románů a próz pro děti.

Bohumil Říha se narodil v rodině vesnického kováře, který byl zaměstnáván na různých velkostatcích, proto se rodina často stěhovala. Po měšťance v Čáslavi absolvoval v roce 1925 i tamní učitelský ústav.
Po třech letech výpomocného učitelování v okolí Čáslavi a po vojenské službě nastoupil Bohumil Říha jako odborný učitel na měšťanskou školu v Habrech. Odtud přešel do Poděbrad, kde působil do konce 2. světové války.

Po válce se Bohumil Říha stal školním inspektorem ve Vysokém Mýtě, později opět v Poděbradech. V letech 1952 - 56 působil jako tajemník Svazu československých spisovatelů, poté jako ředitel Státního nakladatelství dětské knihy.

Bohumil Říha po 2. světové válce často cestoval, navštívil Sovětský svaz, Čínu, Mexiko a jiné země. Od roku 1967 byl v důchodu, pokračoval však v psaní a vykonával i nadále veřejné funkce. V oblasti dětské literatury spolupracoval Bohumil Říha i s komisí UNESCO.

Dílo Bohumila Říhy:


Bohumil Říha jako přední představitel socialistického realismu v celém čtyřicetiletí od roku 1945 zasahoval především do oblasti dětské literatury, potom do venkovské prózy a do prózy s historickými náměty.

Próza:

Země dokořán - 1950, o osidlování pohraničí
Dvě jara - 1952, o socializaci vesnice
Venkovan - 1955, 1958, dvoudílná próza o proměně lidí pod vlivem společenského řádu

Doktor Meluzín - 1973, román o lékaři hledajícím nový smysl života na venkově. Román byl také zfilmován pod názvem Dým bramborové natě.

Jistým únikem od současnosti je jiráskovsky pojatá historická trilogie, formálně je zasazená do poděbradské doby 15. století:
Přede mnou poklekni - 1971
Čekání na krále - 1977
A zbyl jen meč - 1978

Próza pro děti:
Knížky pro děti tvoří většinu Říhovy tvorby. S dobrou znalostí dětské psychologie i dětského vyjadřování získané z doby své učitelské praxe, působil na několik generací.

Říhovo vyprávění, stejně jako jeho pohádkové knížky vycházející v mnoha vydáních, se stala téměř učebnicemi.

Dětská encyklopedie - 1959, vyšla v několika vydáních, působila stejně společensky výchovně v naučné rovině

Honzíkova cesta - 1954
O letadélku Káněti - 1957
Náš Vítek - 1961
Divoký koník Ryn - 1966
Adam a Otka - 1970
Velká obrázková knížka pro malé děti - 1976
Vítek - 1982

Bohumil Říha

80 let, spisovatel