zavřít
upravit profil

překladatel, básník, malíř

narozen: 31. 5. 1892 Petrkov u Havlíčkova Brodu  † 29. 8. 1971 Petrkov u Havlíčkova Brodu, Československo

Upravit životopis

Životopis

Bohuslav Reynek byl básník křesťanského zaměření, překladatel a vydavatel poezie, grafik.

Bohumil Reynek se narodil v rodině statkáře v Petrkově. S Petrkovem spojil téměř celý život.
Vystudoval reálku, začal studovat techniku, ale větší zájem měl o poezii a malířství. Proto studium vzdal a vrátil se do Petrkova. Spolupracoval s vydavatelem J. Florianem na jeho edicích, účastnil se na nich překlady, svými pracemi i grafikou. Sám vydával bibliofilskou edici Sešity poezie.

Po studiích reálky žil Bohuslav Reynek ve Francii, kde se oženil s francouzskou básnířkou Suzanne Renaudovou a pravidelně žil s rodinou půl roku v Petrkově a půl roku ve Francii. Od roku 1936 žili trvale v Petrkově, a to i po znárodnění statku po roce 1948.

Bohuslav Reynek žil křesťansky pokorným životem, do roku 1957 pracoval jako zemědělský dělník. Potom se věnoval psaní poezie a grafické tvorbě.

Dílo Bohuslava Reyneka:
Bohuslav Reynek byl básníkem neokázalým, nestavěl se na odiv, hledal smysl poezie kolem sebe, ve svém nejbližším okolí a v námětech biblických a jinak nábožensky založených.

Básnické sbírky:
Raná Reynkova tvorba byla ovlivněna expresionismem. Ve sbírkách jsou časté motivy smutku a melanchonie, rozpadu a smrti, ale pro Reyneka je i takový svět zasažen křesťanskou duchovností:

Žízně - 1921
Rybí šupiny - 1922, básně v próze
Smutek země - 1924
Had na sněhu - 1924, básně v próze
Rty a zuby - 1925

V dalších sbírkách se objevuje motiv rodného kraje, místo smrti a rozpadu nastupuje smrt - vykupitelka. Součástí autorovy poezie se stává příroda rodné Vysočiny viděna událostmi křesťanského roku a jako dějiště biblických příběhů:

Setba samot - 1936
Pieta - 1940
Podzimní motýli - 1946
Sníh na zápraží - 1945 - 50, vydáno 1969
Mráz v okně - 1950 - 55, vydáno 1969

Odlet vlaštovek - sbírka obsahuje básně z let 1969 - 71. Nesměla být v té době vydána, vyšla v Mnichově posmrtně až v roce 1980.

Značné úspěchy získával Reynek i ve svém grafickém díle. Jeho práce byly několikrát vystaveny ve Francii, v Čechách teprve v šedesátých letech.

Samostatnou, ale důležitou oblastí jeho tvorby jsou četné překlady, hlavně z francouzštiny.

Bohuslav Reynek

79 let, překladatel, básník, malíř