Božena Benešová

prozaička, básnířka, literární kritička

Narození:
30. listopadu 1873
Úmrtí:
8. dubna 1936
Upravit profil
Božena Benešová byla prozaička, autorka společensko – psychologických próz, básnířka a literární kritička. Božena Benešová, rozená Zapletalová, se narodila v rodině advokáta. Žila s rodiči v Napajedlech, kde se také provdala za železničního...

Životopis

Božena Benešová byla prozaička, autorka společensko – psychologických próz, básnířka a literární kritička.

Božena Benešová, rozená Zapletalová, se narodila v rodině advokáta. Žila s rodiči v Napajedlech, kde se také provdala za železničního úředníka Josefa Beneše. Navštěvovala německou měšťanku v Olomouci, vzdělání si doplňovala studiem francouzštiny a četbou.

V roce 1902 se Božena Benešová ve Frenštátě pod Radhoštěm seznámila s R. Svobodovou a jejím prostřednictvím s F.X.Šaldou. To mělo vliv na její rozhodnutí věnovat se literární tvorbě.
Přestěhovala se do Prahy, přispívala do Noviny a České kultury, spolu s R. Svobodovou redigovala časopis Lípa.

Od 1926 byla Božena Benešová knihovnicí v YWCA (Young Women´s Christian Association). V Praze též navázala přátelské vztahy s jinými ženami – spisovatelkami.

Dílo Boženy Benešové:

Od počátku 90. let psala Božena Benešová verše, pokoušela se i o prózu a drama. Její básnická tvorba ale nebyla tak významná jako její činnost beletristická.

Verše věrné i proradné – 1909

Próza:
První povídku publikovala Benešová v roce 1900 v Besedách Času. Ve svých prózách , jejichž protagonistkami bývají především dívky na prahu dospělosti, vychází z vlastních zkušeností ze života v konzervativní společnosti.

Nedobytá vítězství – 1910, první povídková kniha. Hrdinky příběhů se proti způsobu života neúspěšně bouří.

Hrdinky se dokázaly s dosavadním způsobem života rozejít:
Myšky – 1916
Kruté mládí – 1917

Skutečný cit a lásku nachází spisovatelka ve světě dětí a mládeže, protože ještě nejsou lhostejní ke světu a hledají své místo v životě.
Tři povídky – 1914, rozš. pod názvem Chlapci – 1927, povídky o dětech a jejich světě

Don Pablo, don Pedro a Věra Lukášová – 1936, rozsáhlé povídky o střetu dětského světa se světem dospělých. Kniha vyšla až po autorčině smrti.

Oblouzení – 1923, soubor povídek, v němž se v osudech postav zrcadí i zkušenosti z 1. světové války

Člověk – 2 sv.,1919, 1920. Román je první autorčinou rozsáhlou prací. V jeho základu se objevuje teze, že lidský život je cennější než umění. Hrdina románu, který je nadaným hudebníkem, zemře po požáru poté,co zachránil život nevlastní nenáviděné dceři.

Nejrozsáhlejším dílem Boženy Benešové je trilogie o vnitřním přerodu lidí v zázemí za první světové války. Děj je zasazen zpočátku do prostředí typického moravského městečka a posléze do Prahy:
Úder – 1926
Podzemní plameny – 1929
Tragická duha – 1933