Jacob Grimm, německý filolog a pohádkář, se narodil 4.1.1785 v Hanau. Studoval práva na univerzitě v Marburku, kde získal zájem o staroněmecké právní památky. Od roku 1808 byl Jacob Grimm knihovníkem v Kasselu, později univerzitním profesorem v...

Životopis

Jacob Grimm, německý filolog a pohádkář, se narodil 4.1.1785 v Hanau. Studoval práva na univerzitě v Marburku, kde získal zájem o staroněmecké právní památky.
Od roku 1808 byl Jacob Grimm knihovníkem v Kasselu, později univerzitním profesorem v Göttingenu, do roku 1841 univerzitním profesorem v Berlíně a členem Akademie věd.
Jakob Grimm je zakladatelem vědecké geramnistiky. Zabýval se starými literárními památkymi a historickou mluvnicí.
Jacob Grimm zemřel 20. září 1863 v Berlíně.

Wilhelm Grimm, německý filolog a pohádkář (stejně jako jeho bratr Jakob), se narodil 24.2.1786 v Hanau. Studoval práva v Marburku, kde pak byl soukromým vědcem.
V letech 1814-1829 pracoval Wilhelm Grimm jako knihovník v Kasselu, dála pak jako univerzitní profesor v Göttingenu. Od roku 1841 byl členem Akademie věd v Berlíně.
Wilhelm Grimm vydal řadu středověkých literárních památek.
Wilhelm Grimm zemřel 16. prosince 1859 v Berlíně.

Dílo Bratří Grimmů
Bratři Grimmové sdíleli názory romantiky na význam lidové tvořivosti. Od roku 1807 sbírali pohádky.základem byla lidová vyprávění z okolí Kasselu a Westfálska, zčásti i sbírky pohádek z 16. - 18. století. Grimmové pohádky upravovali, spojovali krajové varianty, viděli v nich zbytky starých mýtů, která chtěli zrekonstruovat. Pro jejich pohádky je typický rys neúprosné odplaty.

Společné dílo:
- Kinder- und Hausmärchen - 1812-1815, v konečném znění v roce 1857, celkem 210 pohádek, v úplném českém překladu Německé pohádky bratří Grimmů v roce 1961
- Německé pověsti - 1816-1818, sbírka, pro kterou nasbírali a komentovali 600 pověstí
- Německý slovník - od roku 1854 do smrti Wilhelma, shrnuje německou slovní zásobu od konce středověku

Dílo Jacoba Grimma:
- Německá gramatika - 1819-1837, 4 svazky
- Německé právní starožitnosti - 1828
- Německá mytologie - 1835

Dílo Wilhelma Grimma:
- Německé hrdinské pověsti - 1829, autorovo nejvýznamnější dílo