zavřít
Upravit životopis

Životopis

Cleanth Brooks byl americký literární vědec.

Cleanth Brooks v letech 1932 – 47 vyučoval na Louisianské univerzitě. Tam se poznal se skupinou jižanských literátů, kteří se nazývali „ The Fugitives“, tj. Blíženci. Ti se postupně přichylovali ke kritice a literární teorii a k reakční linii regionálních Jižanů, protiseveřanských a protiprůmyslových. Proto jim bylo přezdíváno „agrárníci“.

Jejich různorodým názorům se Brooks snažil dát pevný systém. Shrnul jej v trojici knih:
Understanding Poetry – spolu s R. P. Warrenem – 1938, Jak rozumět poezii.
Undersstanding Fiction - rovněž s Warrenem – 1943, Jak rozumět próze
Understanding Drama – spolu s R. Heilmanem – 1947, Jak rozumět dramatu.

Tyto vysokoškolské příručky doplnil a ilustroval vlastními esejemi:
Modern Poetry and the Tradition – 1939, Moderní poezie a tradice.
The Well – Wrought Urn – 1947, Krásně vykroužená urna.

Řada jiných autorů se snažila o napodobení a tak vznikl směr „New Criticism“, tj. nová kritika. Tento směr na téměř dvě desetiletí ovlivnil vyučování na vysokých školách.“ Nová kritika“ se zaměřuje na důkladnou analýzu literárního textu a odmítá informace o autorovi.

Postupně byl tento směr korigován dalšími badateli, ale vždy opět v nějakém idealistickém směru.
Od roku 1947 vyučoval Brooks na Yaleově univerzitě.
Napsal rovněž - Krátké dějiny literární kritiky – 1957

Cleanth Brooks

87 let, literární vědec