Daniel Defoe

spisovatel, novinář

Úmrtí:
24. dubna 1731
Upravit profil
Daniel Defoe, vlastním jménem Daniel Foe, byl anglický spisovatel a novinář, představitel realismu. Daniel Defoe se narodil v době plné náboženských a společenských rozporů. Pocházel z rodiny lodnýnského řezníka a svíčkaře. Chdoil do...

Životopis

Daniel Defoe, vlastním jménem Daniel Foe, byl anglický spisovatel a novinář, představitel realismu.

Daniel Defoe se narodil v době plné náboženských a společenských rozporů. Pocházel z rodiny lodnýnského řezníka a svíčkaře. Chdoil do presbyteriánské školy. Zde se mu dostalo nejvyššího akademického vzdělání. Jaka kozatel se však nechtěl živit, lákalo ho výnosnější povolání - podnikání. Obchodoval s tabákem, vínem a jiným zbožím. Kapitál investoval do zámořských plaveb.

Daniel Defoe byl protestant. Bouřil se proti katolickému králi Jakubovi a proti jeho politice. Král usiloval o to, aby se Anglie stala katolickou zemí. V roce 1685 se Daniel Defoe zúčastnil mohutného lidového povstání drobných sedláků a tkalců. Po potlačení povstání se Defoe musel ukrývat. Za tři roky se však připojil k armádě Viléma Oranžského, který se do Anglie přeplatil z Holandska a chtěl katolického krále Jakuba zbavit moci. Král Jakub II. uprchl do ciziny a Viléma Oranžského se stal prvním anglickým králem, kterého zvolil parlament.

Daniel Defoe se oženil s dcerou obchodníka a navázal obchodní styky v cizině, kam také dodával své zboží. Nedlouho na to však musel Defoe ohlásit úpadek, neboť loď s jeho zbožím ztroskotala. Daniel Defoe založil firmu na výrobu cihel a tašek a všechny své dluhy z předešlého podnikání během deseti let splatil.

Po smrti krále Viléma III. byl Daniel Defoe uvězněn pro veřejné pobuřování v době ostrých náboženských sporů. Po návratu z vězení založil v roce 1703 vlastní noviny The Review (Přehled), které řídil a většinou do nich i sám publikoval.

Za ironický pamflet navrhující řešení konfliktu mezi státní, anglikánskou církví a puritány byl odsouzen na pranýř. Poté byl získán do státní služby a jako tajný agent připravoval v roce 1707 sjednocení parlamentů Anglie a Skotska.

Dílo Daniela Defoe:

Daniel Defoe napsal řadu románů, geografických příruček a spisů o zámořských plavbách. Byl velmi aktivním autorem. Vydával noviny, napsal asi 500 knih a množství článků. Ve svých dílech rozvinul tradici španělských pikareskních románů a cestopisů. Velmi dobře vystihl ekonomické myšlení jednotlivce v době začínajícího kapitalismu.

Esej o projektech - 1697, Essay Upon Projects. Autor zamýšlí nad pojištěním lidí, kteří jsou v případě pracovní neschopnosti ponecháni svému osudu. Vymýšlí opatření na ochranu nevinných dlužníků a navrhuje i reformy vzdělání, kterého se má dostávat i dívkám.

Hymnus na pranýř - 1703, A Hymn To The Pillory

Robinson Crusoe, námořník z Yorku, jeho život a neobyčejná dobrodružství - 1719, The Life and Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe of York. Nejslavnější autorův román vypráví o synovi z kupecké rodiny, který uteče na moře, aby se tal námořníkemm. Po ztroskotání lodi žije mnoho let na pustém ostrově. Jedná se o jeden z prvních románů s realistickými prvky. Defoe v něm mimo jné sleduje vývojově hledání Robinsonovy cesty k Bohu a formování jeho mravních vlastností. Vytváří typ svobodného jedince ztělesňující morálku bílého muže. Román začal Defoe psát, když mu bylo 60 let. Za základ příběhu mu posloužilo vyprávění o skotském námořníkovi Alexandru Selkirkovi. Ten byl v roce 1705 za trest vysazen z lodi. Na ostrově v Tichém oceáně prožil 4 roky a 4 měsíce, než byl náhodou nalezen a dopraven zpět do Anglie.

Další dobrodružství Robinsona Crusoe - 1719, The Farther Adventures of Robinson Crusoe, pokračování příběhů Robinsoba

Paměti kavalíra -1720, Memoirs of a Cavalier

Dobrodružný život kapitána Singletona - 1720, The Life, Adventures and Piracies of the Famous Captain Singleton. Román o životě anglického dobrodruha, který byl v mládí prodán do otroctví. Dostal se na loď, zúčastnil se vzpoury a stal se pirátem. Nakonec se vrátil domů jako bohatý muž.

Moll Flandersová - 1722, The Fortunes and Misfortunes of the Famous Moll Flanders. Román vypráví dobrodružný životní příběh mravně narušené ženy, kterou drtivý osud žene z náruče jednoho muže do druhé a která se ve stáří stává úspěšnou zlodějkou a podvodnicí.

Deník morového roku - 1722, A Journal of the Plague Year. Fiktivní románová kronika moru v Londýně v letech 1665–1666, ve které autor formou autentické reportáže přibližuje neštěstí i hrdinství londýnského lidu.

Roxana -1724, Roxana: The Fortunate Mistress. Román o opuštěné matce, která pro obživu svých dětí přijímá úděl vydržované ženy. Později propadne touze po blahobytu a společenském postavení a jde bez morálních zábran za svým cílem, až se nakonec stává milenkou krále.

Cesta po celých Britských ostrovech -1724-1727, A tour thro' the Whole Island of Great Britain. Cestopis s popisem ekonomických reálií v zemi.

Dokonalý anglický živnostník - 1725-1727, The Compleat English Tradesman

Politické dějiny ďábla - 1726, The Political History of the Devil, pojednání o vlivu zla zosobněného ďáblem na vývoj světa.