zavřít
Upravit životopis

Životopis

David Crinitus z Hlavačova (1531 Nepomuk – 1586 Rakovník) byl český spisovatel a básník. Působil jako radní písař v Rakovníku. Roku 1562 byl povýšen do šlehtického stavu.

Dílo Davida Crinituse z Hlavačova:
Básně
Fundationes et origines praeipuarum regni Bohemiae eidemque adiunctarum aliquot urbium – o původu nejvýznamnějších českých měst.

Parafráze
Psalmi regii vatis in odas redacti
Canticum canticorum'
Vita Christi

Díla česko-latinská
Hortulus animae – Rhytmy české a latinské na eangelia
Pietalis puerilis initia – Pobožnosti dětinské začátkové – latinské a české pobožné písně

David Crinitus z Hlavačova

55 let, spisovatel a básník