Edward Morgan Forster

prozaik, esejista a literární kritik

Narození:
1. ledna 1879
Úmrtí:
7. června 1970
Upravit profil
Edward Morgan Forster byl anglický prozaik, esejista a literární kritik. Edward Morgan Forster se narodil v rodině advokáta,otec ale brzy zemřel. Forster po absolvování střední školy studoval na univerzitě v Cambridge. Zde navázal přátelství v...

Životopis

Edward Morgan Forster byl anglický prozaik, esejista a literární kritik.

Edward Morgan Forster se narodil v rodině advokáta,otec ale brzy zemřel. Forster po absolvování střední školy studoval na univerzitě v Cambridge. Zde navázal přátelství v literárním kroužku The Apostles. Později se sblížil se skupinou Bloomsbury, tvořené kolem Virginie Woolfové na základě shodných postojů k viktoriánskému utilitarismu a patriarchálnímu pojetí rodinných vztahů.

Edward Morgan Forster působil jako učitel v Německu a v Anglii, několik měsíců byl osobním sekretářem maharádži v Indii. Hodně cestoval, navštívil např. Itálii, Řecko, Německo, Indii.

Literární tvorbě se Edward Morgan Forster věnoval jen do roku 1924, poté působil jako literární kritik, angažoval se v PEN klubu, účastnil se akcí proti cenzuře. Byl oceněn Řádem za zásluhy.

Dílo Edwarda Morgana Forstera:

Základním tématem díla E. M. Forstera jsou mezilidské vztahy, záhady lidské psychiky. Jeho hrdinové jsou převážně příslušníky intelektuální elity, literární tolerancí představují postoje vzdělanecké vrstvy. Zpočátku byl známý pouze v úzkých literárních kruzích. Do řad významných autorů 20. století byl zařazen po druhé světové válce.

Romány:
Kam se bojí vkročit andělé - 1905, konfrontace mravů puritánských Angličanů s přirozenějšími a citově spontánními Italy.

Pokoj s vyhlídkou - 1908, román s obdobnou tematikou.

Nejdelší cesta - 1907, název románu vychází z básně P. Shelleyho Epipsychidion. Odsuzuje formální pokrytecké manželství.

Rodinné sídlo - 1910, společenský román ze současné Anglie. Jádrem konfliktů jeho hrdinů je protiklad mezi intelektuální svobodou a přirozeností (sestry Helena a Markéta Schlegelovy) a arogancí bohaté podnikatelské vrstvy (rodina Wilcoxů) .

Cesta do Indie - 1924, vrcholné autorovo dílo.Poukazuje na to, že podmínky koloniální nadvlády neumožňují vzájemné pochopení a sblížení mezi Angličany a Indy. Cestu do Indie věnoval Forster svému příteli ze studií v Cambridge Indu Massúdovi. S ním v letech 1913 - 14 cestoval po Indii a byl mu zčásti předlohou pro muslimského lékaře Azize, jednoho z hrdinů románu.

Maurice - 1913 - 14, posmrtně vydán až v roce 1971. Zabývá se problematikou homosexuality.

Aspekty románu - 1927, esej, významná teoretická studie, o estetické stránce románového umění.