E.L. Doctorow

spisovatel, univerzitní profesor

Narození:
6. ledna 1931
Věk:
93 let
Edgar Lawrence Doctorow, vlastním jménem Edgar Lawrence, americký spisovatel, bývá označován za představitele historizující fikce, která se vyznačuje prolínáním skutečných a fiktivních událostí, aktualizujícím pojetím historie, nikoliv však...

Životopis

Edgar Lawrence Doctorow, vlastním jménem Edgar Lawrence, americký spisovatel, bývá označován za představitele historizující fikce, která se vyznačuje prolínáním skutečných a fiktivních událostí, aktualizujícím pojetím historie, nikoliv však dokumentární věrností.

E. L. Doctorow se narodil v New Yorku. Je vnukem židovských přistěhovalců. Po studiích v Kenyon College a na Kolumbijské univerzitě pracoval jako nakladatelský redaktor. Učil na několika univerzitách, svoji profesi profesora zakončil na Newyorské univerzitě. Od roku 1984 je členem Americké akademie a Národního institutu umění a písemnictví.

Edgar Lawrence Doctorow je jedním z nejvýznamnějších soudobých spisovatelů USA. Za jeho dílo mu byly uděleny téměř všechny důležité ceny a vyznamenání.

Dílo Edgara Lawrence Doctorowa:

E. L. Doctorow je mistrem přikrášlených retrospektiv a autorem satir o "amerického snu". Jeho prózy jsou netradičními, často ironickými sondami do americké historie. Ve svých dílech se snaží bořit žánrová a jiná klišé.

Vítejte do zlých časů - 1960, antiwestern, původní název Zlosyn z Bodie, prvotina byla zfilmována s Henry Fondou v hlavní roli.

Velký jako život - 1964, antiscience-fiction

Kniha Danielova - 1971, román, umělecky i čtenářsky velmi úspěšné dílo, inspirováno justiční vraždou manželů Rosenbergových popravených za údajnou špionáž ve prospěch Sovětského svazu

Ragtime - 1975, román, děj se odehrává v USA v letech 1902 -1914, tedy v době prudkého rozmachu průmyslu a ekonomického rozvoje a v době velkého pohybu obyvatelstva a tím i postupnému míšení ras. V té době vznikl také hudební směr ragtime. V románu vystupují jednak smyšlené postavy, ale také postavy, které ve skutečnosti existovaly. Kniha je rozdělena na čtyři části, mezi kterými nejsou ostré hranice. Dochází k prolínání osudů lidí z odlišných kultur, vyznání i různých sociálních skupin. Každá z postav má kladné i záporné stránky. Všichni, nehledě na to, zda jsou bohatí a krásní jako modelka Evelyn, nebo ctnostní a hrdí jako černý ragtimový pianista Coalhouse, prožívají lásku a bolest, nenávist i lítost a každý z nich je nešťastný. Těmito prvky, stylem psaní a kvalitním vyprávěním se autorovi podařilo věrohodně zobrazit obraz života v Americe počátkem 20. století.

Drink před večeří - 1979, divadelní drama
Jezero potáplic - 1980, z období třicátých let 20. století, satira na "americký sen"
Americká hymna - 1982
Životy básníků: Šest příběhů a jedna novela - 1984
Světová výstava - 1985
Billy Bathgate - 1989, v roce 1991 bylo zfilmováno, autor však nebyl s úrovní filmu spokojen
Vodárna - 1994
Boží město - 2000
Zpravodajství o vesmíru - 2003, literatura faktu
Sladké příběhy venkova - 2004