Elias Canetti

prozaik

Narození:
25. července 1905
Úmrtí:
14. srpna 1994
Upravit profil
Elias Canetti byl německy píšící rakouský spisovatel, nositel Nobelovy ceny za literaturu. Elias Canetti se narodil v Bulharsku v zámožné židovsko – španělské rodině. Rané dětství prožil v Bulharsku a krátce v Anglii. Po otcově smrti...

Životopis

Elias Canetti byl německy píšící rakouský spisovatel, nositel Nobelovy ceny za literaturu.

Elias Canetti se narodil v Bulharsku v zámožné židovsko – španělské rodině. Rané dětství prožil v Bulharsku a krátce v Anglii.

Po otcově smrti strávil Elias Canetti s matkou a sourozenci léta v Rakousku, Švýcarsku a Německu. V letech 1924 – 1938 žil ve Vídni, kde vystudoval chemii, ale především se zajímal o literaturu a filozofii. Začal literárně tvořit.

Vlivem politických událostí emigroval Elis Canetti i s rodinou do Anglie a v roce 1952 zde získal státní občanství. To si ponechal i v době po roce 1972, kdy většinou pobýval se svou novou rodinou v Curychu ve Švýcarsku. Zde také zemřel.

Za své literární dílo obdržel Elias Canetti v roce 1981 Nobelovu cenu.

Dílo Eliase Canettiho:

Pokud se týká literárních druhů je tvorba Eliase Conettiho mnohostraná. Napsal román, tři dramata tři svazsky autobiografických vzpomínek, řadu aforistických poznámek a soubor esejů. Zajímají ho otázky identity člověka, vztahy masy a člověka zejména v současnosti.

Zaslepení – 1935, román o člověku,který ztrácí svou identitu, žije v iluzi, že může žít mimo svět uprostřed svých knih. Román byl v době svého prvního vydání přijat vlažně, ale teprve novými vydáními a překlady na sebe upozornil. Byl pak vnímán v souvislosti s rozmachem fašismu, jako protest proti násilí a barbarství. Autorovi byla za něj udělena Nobelova cena.

Knižní dramata předjímají metody absurdního divadla:
Svatba – 1932, tisk 1964
Komedie ješitnosti – 1932, tisk 1964
Vázáni lhůtou – 1953, tisk 1964

Obrazem autorova života od dětství až po rok 1937 a svědectvím doby jsou tři svazky povídek:
Zachráněný jazyk – 1977
Pochodeň v uchu – 1980
Hra očí – 1985

Masa a moc – 1960. Soubor esejů, na kterém autor pracoval téměř čtyřicet let. Patří k jeho stěžejním dílům. Klade v něm otázky např. Co je masa? Proč a čím fascinuje člověka? Jak se tvoří? apod.