zavřít
Upravit životopis

Životopis

Elias Lönnrot (9. dubna 1802 – 19. března 1884) byl finský spisovatel, filolog a sběratel lidové poezie. Je neznámější svým sestavením finského národního eposu Kalevaly.

Narodil se v Sammatti ve Finsku jako syn krejčího. Studoval medicínu na univerzitě v Turku, ale v roce, kdy nastoupil, došlo ve městě k velkému požáru, při kterém univerzita vyhořela, proto se jako většina ostatních přesunul do Helsinek, kde roku 1832 i promoval. Poté přijal úřad oblastního lékaře v Kajaani v severovýchodním Finsku. V této době zde panoval hladomor, který uspíšil rezignaci předchozího lékaře a umožnil mladému lékaři získat takové místo. Několik následujících let se špatnou úrodou vedl k velkým ztrátám v populaci. Lönnrot psal dopisy státním úřadům, ve kterých žádal o potraviny. Byl jediným lékařem pro asi 4 000 lidí v jeho oblasti v době, kdy lékařů bylo málo a byli drazí a lidé spíše důvěřovali vesnickým ranhojičům a místním snadno dostupným léčebným prostředkům.

Jeho největší přínos byl lingvistický a filologický. Zajímal se o finštinu, o které začal psát v roce 1827 a začal sbírat lidové pověsti venkovského obyvatelstva své doby. Ze svého úřadu několikrát vyrazil na cesty, při kterých sbíral lidovou poezii. Navštěvoval i Laponsko a blízké části ruské Karélie. Pověsti sebrané při cestách využil ve svých knihách včetně Kalevaly.
Roku 1860 vydal Lönnrot první finsky napsaný herbář Flora Fennica — Suomen Kasvisto. Herbář s Th. Saelanem rozšířil a znovu vydal v roce 1866. Kniha obsahovala rostliny, které Lönnrot sebral při svých cestách, poznámky o jejich použití a popisy květů a listů.

Lönnrot zemřel 19. března 1884 v Sammatti v Jižním Finsku.
Finský grafik Erik Bruun použil Lönnrota jako motiv pro pětisetmarkovou bankovku.

Dílo Eliase Lönnrota
- 1829–1831: Kantele (kantele je finský národní hudební nástroj)
- 1835–1836: Kalevala
- 1840: Kanteletar
- 1842: Sananlaskuja (Přísloví)
- 1849: druhé, rozšířené vydání eposu Kalevala
- 1860: Flora Fennica - Suomen Kasvisto (herbář)
- 1866–1880: Finske-Svenskt lexikon (Finsko-švédský slovník)

Elias Lönnrot

81 let, spisovatel