Ernst Theodor Amadeus Hoffmann

básník, prozaik, hudební skladatel a malíř

Úmrtí:
25. června 1822
Upravit profil
Ernst Theodor Amadeus Hoffmann byl německý básník, prozaik, hudební skladatel a malíř. Ernst T. A. Hoffmann patřil k významným osobnostem literárního světa v Berlíně své doby. Vystudoval práva, prošel různými zaměstnáními, např. soudní...

Životopis

Ernst Theodor Amadeus Hoffmann byl německý básník, prozaik, hudební skladatel a malíř.

Ernst T. A. Hoffmann patřil k významným osobnostem literárního světa v Berlíně své doby. Vystudoval práva, prošel různými zaměstnáními, např. soudní úředník, kapelník, režisér, učitel hudby aj. Nejznámější jsou jeho prozaická díla.

Dílo Ernsta T. A. Hoffmanna:

Ernst T. A. Hoffmann tvořil v období mezi pozdním romantismem a raným realismem. Byl mimořádným vypravěčem s bohatou fantazií.

Próza:
Fantazie na způsob Callota – 1814, sbírka novel s alegoricko – fantastickým rámcem. Nejznámější novelou je Zlatý hrnec.

Ďáblův elixír – 1815, román s prvky gotického románu

Životní názory kocoura Moura spolu se zlomky života kapelníka Johanna Kreislera – 1820 – 22. Humoristickosatirický román. Na osudech kocoura Moura a příběhu kapelníka ukazuje svět, v němž největší hodnotu mají peníze a skutečným lidským hodnotám se nevěnuje pozornost.

Slečna ze Scudéry – novela o vraždícím pařížském zlatníkovi. Dílo je předchůdcem moderního kriminálního románu.

Světový ohlas získaly Hoffmannovy pohádky:
Louskáček
Myší král
Mistr Blecha


Hoffmannovo dílo inspirovalo některé hudební skladatele např. J. Offenbacha – opera Hoffmannovy povídky. Ovlivnilo i některé světové spisovatele jako byli Balzac, Poe či Scott. Někteří současníci ho ale odmítali, jako např. J. W. Goethe.