zavřít
upravit profil

překladatel, básník, prozaik, esejista

narozen: 30. 10. 1885 Hailey, Idaho, USA  † 1. 11. 1972 Benátky, Itálie

Upravit životopis

Životopis

Ezra Pound byl americký básník.

Ezra Pound studoval na různých univerzitách, studia však nikdy nedokončil. Cestoval po Evropě, žil v Anglii, Francii a nejdéle v Itálii. Přispíval do literárněteoretických publikací, psal manifesty a veřejné dopisy. Podporoval avantgardu. Zajímal se rovněž o ekonomii, vydal řadu polemických statí. Bohužel se stal stoupencem Mussoliniho názorů, některé myšlenky fašismu dovedl až do obecné aplikace. Po skončení války byl souzen pro velezradu a hospitalizován pod státním dozorem v ústavuu pro choré zločince ve Washingtonu. Po propuštění v roce 1958 odjel do Itálie.

Dílo Ezry Pounda:

Próza:
Na počátku své tvorby byl Ezra Pound výrazným představitelem imagismu (v letech 1912 - 1920 angloamerický básnický směr zdůrazňující přirozený,exatně obrazný jazyk a volný verš). Využíval různé inspirační zdroje z nejrůznějších kultur světa, zachytil problematiku lidských dějin od starověku až po moderní dějiny USA.

Hugh Selwyn Mauberley - 1920, cyklus satirických básní, zaměřený na degradaci kultury následkem korupce a komercialismu.

Zpěvy - 1905 - 1965, životní autorovo dílo. Jde o cyklus 117 lyrickoepických básní nestejné délky, psaných volným rytmizovaným veršem. Úplná verze sbírky vyšla posmrtně v roce 1975. Závěrečná část Zpěvů shrnuje autorovy postoje k dějinám, umění a vlastnímu životu.
Pound ve svém díle používá citace v různých jazycích, čínské znaky, uplatnění rozličných jazykových vrstev a prostředků. Dílo je básnikovým vyjádřením souvislostí kulturních jevů v odlišných oblastech a epochách:
Od řecké a římské antiky - asociace Odysseovy bludné pouti, Ovidiovy proměny
starověké Číny - Čínské zpěvy,
přes evropský středověk a renesanci - Cid, Roland,Dantova Božská komedie,
až k současnosti - Zpěvy z americké historie, Zpěvy lichvy


Pisánské zpěvy - osobní zpověď básníka, vězněného v americkém zajateckém táboře v Pise.

Ezra Pound napsal i řadu literárněteoretických prací o poezii, ekonomických a politických statí. Překládal z francouzštiny, italštiny, čínštiny a řečtiny.Přes rozporuplné hodnocení přes odmítání k uznání Poundova díla, platí, že jeho tvorba inspirovala další generace amerických básníků.

Ezra Pound

87 let, překladatel, básník, prozaik, esejista

Mohli by vás také zajímat…