zavřít
Upravit životopis

Životopis

Francesco Petrarca, italský středověký básník, se narodil v roce 1304 stejně jako Dante ve Florencii a stejně jako Dante byl i vypovězen ze svého rodného města. Petrarca odešel do jihofrancouzského Avignonu. Navštívil i Čechy, byl v písemném styku s císařem Kalem IV. Rozhodující událostí Petrarcova života bylo setkání se ženou, kterou proslavil ve svých znělkách pod jménem Laura (zemřela v roce 1348).

Kromě italsky psané milostné poezie je Petrarca autorem řady děl psaných klasickou latinou – eposy, eklogy, traktáty, epištoly atd. Celou svou rozsáhlou tvorbou se zasloužil o rozkvět evropského humanismu a stál u zrodu monumentálního myšlenkového proudu renesance v době, kdy v jiných zemích kultura středověku teprve vstupovala na svůj vrchol.

Francesco Petrarca zemřel v roce 1374.

Dílo Francesca Petrarcy
- Canzoniere (Zpěvník) – 1327 – 1370 – stěžejní básnické dílo rané italské renesance. Jedná se o soubor lyrických básní, obsahuje 366 básní (317 sonetů, 29 kancón, 9 sestin, 7 balat a 4 madrigaly) žánrově vycházejících ze středověké trubadúrské lyriky. Balady vznikly z italských lidových písní.
Básně jsou psány hovorovou toskánštinou s prvky klasické latiny a podbarvenou florentským nářečím a částečně i provensálštinou.
24 básní je národnostně oslavných, náboženských a politických, ostatní jsou milostné a soustřeďují se kolem jediného tématu – umělcovy nenaplněné lásky k donně Lauře.
- Africa (Afrika) – 1339-1342, epos

Francesco Petrarca

69 let, spisovatel, básník