František Hečko

prozaik, publicista, redaktor

Narození:
10. června 1905
Úmrtí:
1. března 1960
František Hečko slovenský básnik, prozaik, redaktor a publicista, manžel slovenskej spisovateľky Márie Jančovej. Je básnikom a prozaikom slovenského sedliactva, sedliactvo je jeho životné gesto. Narodil sa ako najstarší syn v rodine malého...

Životopis

František Hečko slovenský básnik, prozaik, redaktor a publicista, manžel slovenskej spisovateľky Márie Jančovej. Je básnikom a prozaikom slovenského sedliactva, sedliactvo je jeho životné gesto.

Narodil sa ako najstarší syn v rodine malého sedliaka a vinohradníka v Suchej nad Parnou. Študoval vo vinohradníckej škole v Modre, v Bratislave, na strednej pôdohospodárskej v Košiciach a vo vyššej družstevnej škole v Prahe. Pracoval na veľkostatku a na Ústrednom družstve v Bratislave, neskôr bol redaktorom viacerých novín a časopisov (Hospodársky obzor, Roľnícke noviny a i.). Po ukončení 2. svetovej vojny pracoval ako ľudovovýchovný referent a redaktor časopisov a edícií vychádzajúcich v Matici slovenskej (Matičné čítanie, Praktická knižnica Matice slovenskej a iné) a napokon i ako šéfredaktor Matičného čítania. Pôsobil tiež vo Zväze slovenských spisovateľov a v rokoch 1954 – 1956 sa stal tiež jeho predsedom. Pochovaný je na Národnom cintoríne v Martine.

Tvorba
Svoje prvé literárne diela (poéziu i prózu) začal publikovať v časopisoch (Mladé prúdy, Svojeť, LUK, Slovenské pohľady, Tvorba, Elán a i.). Je autorom básní so sociálnymi motívmi, intímnej lyriky a sociálnych románov, tematicky čerpajúcich z prostredia dediny a z obdobia druhej svetovej vojny. Venoval sa tiež publicistickej činnosti s národohospodárskou a kultúrnovýchovnou tematikou. Svojou tvorbou sa radí k literárnemu smeru socialistický realizmus.

Diela

1) Poézia
1931 – Vysťahovalci, zbierka časopisecky vydaných básní
1942 – Na pravé poludnie, zbierka básní
1946 – Slovanské verše, zbierka básní

2) Próza
1948 – Červené víno - podľa románu Františka Hečka natočil v roku 1976 film Andrej Lettrich
1951 – Drevená dedina
1958 – Svätá tma, nedokončený román (vyšiel len 1. diel a torzo 2. dielu)

3) Publicistické diela
1940 – Družstevné výstupy (vydané pod pseudonymom Štefan Čulek)
1941 – Družstevné články a skúsenosti
1942 – Dozorný výbor v úverovom družstve
1943 – Babka k babce, budú kapce
1953 – Moskva – Leningrad – Jasná Poľana, cestopisné reportáže zo študijného pobytu v ZSSR
1953 – Od veršov k románom, autobiografické dielo
1956 – Fejtóny, výber publicistickej tvorby
1961 – Prechádzky po kraji, výber z fejtónov