František Hrubín

spisovatel, básník

Narození:
17. září 1910
Úmrtí:
1. března 1971
František Hrubín byl tvůrcem české milostné a přírodní lyriky, autor veršů a pohádek pro děti, dramatik, prozaik a překladatel. František Hrubín se narodil v rodině stavitele. Za 1. světové války žil s celou rodinou u dědečka v Pesanech...

Životopis

František Hrubín byl tvůrcem české milostné a přírodní lyriky, autor veršů a pohádek pro děti, dramatik, prozaik a překladatel.

František Hrubín se narodil v rodině stavitele. Za 1. světové války žil s celou rodinou u dědečka v Pesanech v Posázaví, kde vychodil i obecnou školu. Vracel se sem pak celý život, posázavská krajina silně ovlivnila jeho dílo.

V Praze vystudoval Hrubín gymnázium, studia na PF UK a FF UK nedokončil.

Od roku 1934 pracoval František Hrubín jako knihovník a věnoval se především poezii, od roku 1946 se stal spisovatelem z povolání. Byl básnickým žákem a přítelem básníků J. Hory a F. Halase a dalších literátů.

V roce 1939 se Hrubín oženil, narození dcery a syna bylo jedním z podnětů pro řadu veršů a próz pro děti.

Z iniciativy Františka Hrubína vznikl časopis pro nejmenší děti Mateřídouška a časopis o dětské literatuře Zlatý máj.

V padesátých letech často pobýval v Chlumu u Třeboně. Jihočeská krajina se mu stala dalším zdrojem inspirace.

František Hrubín zemřel v roce 1971 v Českých Budějovicích.

Z díla:

Poezie:

Hrubínova tvorba se vyznačuje snahou o harmonizaci protikladů (život – smrt, láska – zmar atd.), výrazovou jasností, melodičností a bohatou metaforickou.
Sbírky milostných básní a přírodní lyrika:

Zpívání z dálky – 1933

Krásná po chudobě – 1935

Země po polednách – 1937

Sbírky z období války:

Včelí plást – 1940

Země sudička – 1941

Cikády – 1944

Chléb s ocelí – 1945, oslava vítězství nad fašismem

Jobova noc – 194, válku chápe jako střet starého světa s novým

Sbírky pod vlivem nového nebezpečí pro člověka – atomového věku:

Nesmírný krásný život – 1947

Hirošima – 1948

Soudobou kritikou byl ovlivněn ze značného pesimismu ve svých dílech, proto se na čas odmlčel a vydával jen knihy pro děti. Hravými a srozumitelnými básněmi, veršovanými i prozaickými pohádkami a příběhy vytvořil Hrubín novou kapitolu české dětské literatury.

Říkejte si se mnou – 1943, první básně pro děti předznamenaly množství dalších pohádek a říkanek.

Špalíček pohádek – 1957, s ilustracemi J. Trnky

Po nucené odmlce začal Hrubín vydávat další sbírky:

Můj zpěv – 1956

Proměna – 1957, propojení antického příběhu o tragickém letu Daidala a Ikara s událostmi v Hirošimě

Až do konce lásky – 1961

Romance pro křídlovku – 1962, vrcholné dílo autorovy lyricko-epické tvorby, prožitek první lásky s tragickým vyústěním

Černá denice – 1968, věnováno památce rodičů a sestry

Lešenské jesličky – 1970

Básnickou inspirací se vyznačují i autorovy prózy a dramata:

Doušek života – 1943

U stolu – 1958, kniha vzpomínek

Lásky – 1967, kniha vzpomínek

Zlatá reneta – 1964, rozsáhlá novela

Drama:

Srpnová neděle – 1958

Křišťálová noc – 1961

Oldřich a Božena aneb Krvavé spiknutí v Čechách – 1969

Kráska a zvíře – 1972, dramatická úprava francouzské pohádky