František Koukolík

publicista a lékař

Narození:
22. listopadu 1941
Věk:
82 let
Upravit profil
MUDr. František Koukolík, DrSc., (* 22. listopadu 1941) vystudoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze, specializace patologická anatomie a neuropatologie. Zaměřil se na neurodegenerativní choroby mozku. Od roku 1983 je...

Životopis

MUDr. František Koukolík, DrSc., (* 22. listopadu 1941) vystudoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze, specializace patologická anatomie a neuropatologie. Zaměřil se na neurodegenerativní choroby mozku. Od roku 1983 je primářem patologie Thomayerovy nemocnice v Praze, dále je vedoucí Národní referenční laboratoře pro Creuzfeldt-Jakobovu nemoc, člen Newyorské akademie věd, České lékařské akademie a českého centra PEN klubu. Věnuje se vědecké esejistice. Vydal okolo padesáti časopiseckých vědeckých publikací a řadu monografií o vztahu poškození mozku a duševních funkcí. V současnosti přednáší na 3. lékařské fakultě UK v Praze, kde je zároveň členem vědecké rady.

Kromě přednášek přispívá do vysílání v rozhlase (Meteor, Leonardo), či do televize (např. seriál Mozek a jeho duše, Vysílá Britanica, Hádala se duše s tělem), i do časopisů či novin (Vesmír, T-magazín, Lidové noviny). Získal cenu ČSAV za popularizaci vědy (1992), cenu nakladatelství Vyšehrad (1994) a cenu rozhlasového pořadu Meteor za knihu Mozek a jeho duše (1995), cenu firmy Janssen za knihu: Lidský mozek. Funkční systémy. Norma a poruchy (2001), cenu Vojty Náprstka České Akademie věd za popularizaci věd o mozku (2006). Jméno "Koukolík" obdržela planetka 10213 1997 RK7 (objevili M.Tichý a Z Moravec, Kleť 1997)

Zpopularizoval v ČR pojmy: deprivant, mem aj.

Dílo Františka Koukolíka
Knihy
- František Koukolík, Jana Drtilová. Odlišné dítě. Vyšehrad, Praha 1994.
- František Koukolík: Housata a svatý Augustin, Praha, Vyšehrad 1994
- František Koukolík: Lenochod a vesmír: o hvězdách, atomech, životě a vědcích, Praha, Vyšehrad 1995
- František Koukolík (ilustroval Vladimír Renčín): Mozek a jeho duše, Praha, Makropulos 1995 (2. vydání Galén Praha 1997, 3. přepracované a rozšířené vydání Galén, Praha 2005)
- František Koukolík: Vybrané přednášky o vztahu mozku a chování, Praha, Karolinum 1995
- František Koukolík, Jana Drtilová (editor Lubomír Houdek, fotografie Lubomír Kotek): Vzpoura deprivantů: o špatných lidech, skupinové hlouposti a uchvácené moci, Praha, Makropulos 1996
- František Koukolík: Mravenec a vesmír, Praha, Vyšehrad 1997
- František Koukolík, (ilustrace Miroslav Barták): Kniha o Evě a Adamovi, Praha, Makropulos 1997
- František Koukolík (ilustroval Vladimír Renčín): Mozek a jeho duše, 2. přeprac. vydaní, Praha, Makropulos 1997
- František Koukolík: O vztahu lidského mozku a chování: strukturální a funkční podklady některých neuropsychiatrických chorob, Praha, Karolinum 1997
- František Koukolík, Pavel Koubský : Šimpanz a vesmír, Praha, Vyšehrad 1998
- František Koukolík, Roman Jirák: Alzheimerova nemoc a další demence, Praha, Grada 1998
- František Koukolík, (ilustrace Miroslav Barták): O nemocech a lidech, Praha, Makropulos 1998
- František Koukolík, Pavel Koubský: Sova a vesmír, Praha, Vyšehrad 1999
- František Koukolík, Roman Jirák: Diagnostika a léčení syndromu demence, Praha, Grada 1999
- František Koukolík: Machiaveliánská inteligence: eseje ze třetí kultury v roce 2000, Praha, Makropulos 1999
- František Koukolík (ilustrace František Koukolík a Marie Tuláčková): Lidský mozek : funkční systémy, normy a poruchy, Praha, Portál 2000 (2. aktualizované a rozšířené vydání 2002)
- František Koukolík, Jana Drtilová: Život s deprivanty I (Zlo na každý den), Praha, Galén 2001
- František Koukolík, Jana Drtilová: Život s deprivanty II (Základy stupidologie), Praha, Galén 2002
- František Koukolík: Josefu Švejkovi je 30 milionů let. Eseje ze třetí kultury. Praha, Galén 2002
- František Koukolík: Já (O vztahu mozku, vědomí a sebeuvědomování), Praha, Karolinum 2003
- František Koukolík: Homo sapiens stupidus. Eseje ze třetí kultury. Praha, Galén 2003
- Roman Jirák, František Koukolík: Demence: neurobiologie, klinický obraz, terapie, Praha, Galén 2004
- Lucie Motlová, František Koukolík: Schizofrenie: neurobiologie, klinický obraz, terapie, Praha, Galén 2005

Překlady
- Francis Crick: Věda hledá duši - Překvapivá domněnka (Z anglického originálu The Astonishing Hypothesis. The Scientific Search for the Soul, Londýn 1994 přeložil a doslov napsal František Koukolík), Praha, Mladá fronta, Edice Kolumbus, 1997
- Pierce J. Howard: Příručka pro uživatele mozku (z originálu "The owner‘s manual for the brain" přeložil František Koukolík), Praha, Portál 1998
- Robert J. Sternberg: Kognitivní psychologie (z amerického originálu přeložil František Koukolík ... et al.) Praha, Portál 2002
- Antonio Damasio: Hledání Spinozy. Radost, strast a citový mozek(z anglického Looking for Spinoza, Joy, Sorrow, and the Feeling Brain přeložil MUDr. František Koukolík DrSc), Praha, Dybbuk 2004
- E.Goldberg: Jak nás mozek civilizuje (The executive brain. Frontal lobes and the civilized mind).Praha, Karolinum 2004