zavřít
Upravit životopis

Životopis

František Rachlík byl prozaik, dramatik a publicista, autor lidové humoristické a biografické tvorby.

František Rachlík se narodil v Nymburku v rodině barvíře. Studoval na nymburské reálce, ale ze zdravotních důvodů maturoval jako privatista až v roce 1924. Vyučil se rovněž barvířem, po nějaký čas vedl barvírnu ve svém rodišti a později prádelnu na Žižkově v Praze.

František Rachlík studoval na pražské filozofické fakultě dějiny umění, estetiku a historii. Z těchto jeho zájmů vznikla odborná studie z dějin českého knihtisku - Jiří Melantrich Rožďalovický z Aventýnu. Později napsal i popularizační rozpravy o osobnostech výtvarného umění.

František Rachlík absolvoval knihovnický kurz. Ve třicátých letech vystřídal několik úřednických zaměstnání, z nichž nejvýznamnější bylo místo tajemníka nakladatelství Melantrich. Určitou dobu byl i bez práce. Za 2. světové války pracoval jako knihovník a archivář.

Po skončení 2. světové války vedl František Rachlík vydavatelství Ministerstva informací a spolupodílel se na založení časopisů Svět v obrazech a Vlasta.V letech 1950 - 54 byl spolu s Janem Werichem uměleckým vedoucím karlínského divadla.

Od roku 1954 se František Rachlík věnoval profesionálně spisovatelskému povolání.

Dílo Františka Rachlíka

Rachlíkovo dílo je v dobrém smyslu lidové, opírá se o bohaté autorovy zkušenosti. Ve svém tematicky i žánrově mnohotvárném díle se pokoušel z různých stran zachytit základní rysy české národní povahy.

Próza:
Pozdrav pámbu, pane Randák - 1940 její pokračování
I dejž to pánbu, holenkové - 1940, autorova prozaická prvotina. V charakterizaci titulní figury se autor opírá o tradici lidové slovesnosti i o Haškova Švejka. Pan Randák, nepovedený švec, knížecí komorník a tulák, je obyčejným člověkem z lidu, který bytostně touží po volnosti a vyzrává na nespravedlnost světa výsměchem. Oba díly románu, jsou stylizovány jako vyprávění v první osobě a využívají prvků hovorového jazyka a slangu.

Myška na dole - 1950, reportážní knížka z dělnického prostředí

Pro slovo a chléb - 1951, povídky beletrizující nejvýznamnější okamžiky prvotního vzepětí husitské revoluce v letech 1419 - 22

Hodina předjitřní - 1958, román, jehož děj je soustředěn opět kolem postavy osoby Jana Žižky

Jediná láska - 1954, kratší prozaické vyprávění věnované jednomu z nejpozoruhodnějších herců Jindřichu Mošnovi

Komedie plná lásky - 1954, obsáhlá biografická románová kronika, rovněž o Jindřichu Mošnovi, na jehož osobnosti Rachlíka zaujalo zejména jeho bytostné sepětí s lidovým prostředím.

Kobalty a Šest modrých dnů - 1966 šestisvazskový soubor kurózní a dlouho zrající prozaický experiment, ve kterém se Rachlík pokusil o žánr filozofické pohádky.Část vyšla bibliofilsky už v letech 1943 - 46.

Záměny - 1963, povídkový triptych

Oblázek - 1969, román, v němž autor rekapitulujetrpké zkušenosti generace zrozené na počátku století.

Divadelní hry:
Kulový král - 1948, příběh gangstera, kterého mocné západní firmy zachrání před spravedlností, protože ho samy potřebují pro vykonání " špinavé práce ".

Hodina předjitřní - 1950, hudbu složil Vítězslav Novák.

František Rachlík

75 let, prozaik, dramatik a publicista