František Vaněček

novinář, disident, exulant

Úmrtí:
27. června 1999
Upravit profil
František Vaněček se narodil v roce 1923 v Holubově u Českých Budějovic. Jako vyučený nástrojař pracoval v tužkárně. V roce 1945 začal přispívat do různých časopisů a novin. Od roku 1948 do roku 1951 pracoval na národním výboru, v aparátu KSČ a v...

Životopis

František Vaněček se narodil v roce 1923 v Holubově u Českých Budějovic. Jako vyučený nástrojař pracoval v tužkárně. V roce 1945 začal přispívat do různých časopisů a novin. Od roku 1948 do roku 1951 pracoval na národním výboru, v aparátu KSČ a v armádě. Od roku 1956 pracoval v různých redakcích a v létech 1961-69 v Rudém právu. Spolupracoval s Čs. televizí. Odmítl účast na posrpnových prověrkách a nastoupil jako hlídač na pražských parkovištích, potom pracoval jako topič. Psal fejetony do samizdatů. Jeho Sto bodů, uvedených v této publikaci, bylo přeloženo do mnoha jazyků. Patřil k prvním signatářům Charty 77. Od roku 1980 žil ve Vídni.

Deník chartisty vyšel poprvé pod názvem Stalo se v kraji zvykem v nakladatelství Josefa Škvoreckého v Torontu.