Giosue Carducci

básník

Narození:
27. července 1835
Úmrtí:
16. února 1907
Upravit profil
Giosue Carducci byl italský básník, nositel Nobelovy ceny za literaturu. Giosue Carducci se narodil v rodině lékaře. Jako stipendista vystudoval literaturu v Pise, poté krátce vyučoval na gymnáziu. Ve Florencii spolupracoval s nakladatelstvím...

Životopis

Giosue Carducci byl italský básník, nositel Nobelovy ceny za literaturu.

Giosue Carducci se narodil v rodině lékaře. Jako stipendista vystudoval literaturu v Pise, poté krátce vyučoval na gymnáziu. Ve Florencii spolupracoval s nakladatelstvím při vydávání děl italských klasiků. V letech 1860 - 1904 byl profesorem italské literatury na univerzitě v Bologni.Zpočátku vystupoval názorově jako republikán, sympatizoval se socialistickým a dělnickým hnutím. Později však přistoupil na monarchistické pozice a byl jmenován senátorem. Umělecky se přiklonil ke klasickému realismu.

Zdravotní stav Giosue Carducciho se koncem života zhoršil po mozkové mrtvici.

V roce 1906 byla Carduccimu udělena Nobelova cena za literaturu.

Dílo Giosue Carducciho:

Umělecký přínos G. Carducciho tvorby spočívá v prolínání sféry intimní a společenské, v chápání pozemského života a jeho duchovní stránky. Ve své literární tvorbě byl odpůrcem romantismu.

Hymnus Satanovi - 1865, báseň, ve které autor vystupuje proti křesťanskému mysticismu, Satana chápal jako vtělení lidského rozumu a pokroku

Své verše později soustřeďoval do básnických sbírek :
Nové verše - 1861 - 87, s básněmi intimními i politickými
Jamby a epody - 1867 - 79, bojovná sbírka zaměřená proti současné politické reprezentaci

Ódy barbarské - 1877, 1882, 1889, stěžejní dílo italské poezie druhé poloviny 19. století. Sbírka obsahuje různé formy antické poezie, oslavuje antiku. Básně mají silně vlastenecké zaměření, zdůrazňují krásu krajiny a domova, příroda je chápána jako tvořivá síla a vlastní zdroj života.

Rýmy a rytmy - 1899, poslední sbírka představuje návrat ke klasicismu.

Giosue Carducci byl vysoce ceněn jako historik, editor a literární kritik.