Giovanni Boccaccio

spisovatel, autor lyrických básní, novel a románů

Narození:
16. července 1313
Úmrtí:
21. prosince 1375
Giovanni Boccaccio byl italský spisovatel, autor lyrických básní, novel a románů. Giovanni Boccaccio se narodil jako nemanželský syn zástupce florentského bankovního domu Bardiů. Svou matku sice nepoznal, ale jeho otec věnoval jeho výchově a...

Životopis

Giovanni Boccaccio byl italský spisovatel, autor lyrických básní, novel a románů.

Giovanni Boccaccio se narodil jako nemanželský syn zástupce florentského bankovního domu Bardiů. Svou matku sice nepoznal, ale jeho otec věnoval jeho výchově a vzdělání značnou pozornost. Studoval práva na neapolské univerzitě, otec mu umožnil přístup na neapolský královský dvůr, a tím i styk s řadou vzdělanců.

Díky své schopnosti vyprávět vtipné příhody ze života a zajímavě fabulovat měl Giovanni Boccaccio ve společnosti velký úspěch. Milostné vztahy ho inspirovaly i k napsání erotického románu.
Stal se prvním životopiscem Danteho a vykladačem jeho Božské komedie. V Neapoli prožil nešťastnou lásku k hraběnce Marii d´Aquino, která pravděpodobně pod jménem Fiammetta se objevila i v jeho díle. Po návratu do Florencie byl pověřován diplomatickými cestami.

Později, když byl zbaven městských úřadů, procházel Giovanni Boccaccio náboženskou krizí, přijal nižší svěcení a odjel do Certalda. Ke konci života psal převážně v latině a věnoval se studiu jazyků.

Dílo Giovanniho Boccaccia

Boccacciuv význam pro italskou i evropskou kulturu je značný. Je jedním ze zakladatelů italské a světové renesance, jeho próza je považována za vzor italského literárního jazyka, podstatně ovlivnil vývoj evropské novely.

Boccaccio psal italsky a latinsky.

Dekameron - 1349 - 51, cyklus stovky novel, rozdělených po deseti do deseti dnů.
Obsahuje příběhy, které si vypráví v deseti dnech sedm urozených paní a tři muži. Tito obyvatelé Florencie prchají z města před morovou nákazou na venkov. Čas si krátí vyprávěním na různá témata.
volné téma o lidech, které postihly různé nehody, ale vše dobře dopadlo:
o lidech, kteří svou obratností dosáhli svého
o lidech, jejichž láska špatně skončila
o milencích
o tom, jak ženy obelstily své muže
o šprýmech, které si ženy a muži tropí navzájem


Dianin lov - 1334, mytologicko - alegorická poema o 18 zpěvech v tercinách
Filocolo - 1336 - 39, prozaický román o rozloučených milencích
Theseis - 1339 - 41, poema o dvanácti zpěvech v oktávách

Báseň o nymfách Ametových - 1341 - 42, alegoricko - pastorální román v próze, prokládaný zpěvy v tercinách.

Milostný sen - 1342 - 43, didakticko - alegorická skladba o milostném putování za ctnostným životem je poema o 50 zpěvech v tercinách

Fiammetta - 1343 - 44, originální román v próze

Fiesolské nymfy - 1344 - 46, pastorální epos v oktávách, spojený s bájí o založení Fiesole

Koš aneb Bludiště lásky - 1345 - 55, prozaická satira na ženy, poslední autorovo epické dílo v italštině

V latině interpretoval alegoricky v 15 knihách řecké a římské bájesloví:
O rodokmenech pohanských bohů - 1350 - 66

O osudech slavných mužů a žen:
Život Dantův - 1357 - 62, Boccaccio je prvním životopiscem Dantovým