Hans Christian Andersen byl dánský spisovatel, nejslavnější světový pohádkář. Hans Christian Andersen se narodil v chudé rodině ševce a pradleny. Z rodného Odense se vydal ve čtrnácti letech do Kodaně s cílem proslavit se. Za pomoci slavných...

Životopis

Hans Christian Andersen byl dánský spisovatel, nejslavnější světový pohádkář.

Hans Christian Andersen se narodil v chudé rodině ševce a pradleny. Z rodného Odense se vydal ve čtrnácti letech do Kodaně s cílem proslavit se.
Za pomoci slavných a bohatých mecenášů vystudoval střední školu. Cestoval po Evropě, brzy se proslavil jako spisovatel. Začal psát básně, hry pro loutkové divadlo a cestopisné črty. Jeho původní snahou bylo prosadit se u divadla, ale jeho spisovatelské a herecké pokusy nebyly úspěšné. Lépe uspěl jako básník a prozaik.

Dílo Hanse Christiana Andersena:

Hans Christian Amundsen uspěl i jako básník. Těžisko jeho tvorby je ale v próze.

Básně - 1830

Próza:
Improvizátor - 1835, první autorův román obsahující i autobiografické prvky a inspirovaný jeho pobytem v Itálii. Měl velký úspěch doma i v zahraničí.

Básníkův bazar - 1842, zachycuje dojmy z cest slovem i kresbami
Pohádka mého života - 1855, autobiografická próza
Stín - pozoruhodný příběh, jehož tématem je rozpolcení osobnosti

Pohádky:
Světovou proslulost přinesly Andersenovi jeho pohádky. Vysoká estetická úroveň a schopnost zaujmout dětské i dospělé čtenáře řadí pohádky k světovým vrcholům tohoto žánru. Napsal jich celkem sto padesát šest.
Z počátku vycházely pod názvem:
Pohádky vyprávěné dětem

Později používal názvu:
Pohádky a příběhy

Z lidových pohádek vycházejí např.
Princezna na hrášku
Pasáček vepřů


Většinou však byly pohádky původní. Autor v nich uplatnil svůj přirozený vypravěčský styl, humor a smysl pro groteskní nadsázku. Pod prostým vyjádřením se často skrývá morální apel určený dospělým:
Slavík
Sněhová královna
Císařovy nové šaty


V některých pohádkách mají významové poslání i hračky, předměty denní potřeby, představitelé živočišného i rostlinného světa:
Statečný cínový vojáček
Létající kufr
Křesadlo
Divoké labutě
Malenka
Bezová matička


Některé pohádky jsou propojeny s autoiografickými prvky:
Ošklivé kačátko
Malá mořská víla


Některé pohádky byly zfilmovány.