Henry Fielding

dramatik, spisovatel, žurnalista

Hodnocení na Kinobox.cz: 62%
Narození:
22. dubna 1707
Úmrtí:
8. října 1754
Henry Fielding byl anglický spisovatel, dramatik a žurnalista. Henry Fielding pocházel ze zchudlé aristokratické rodiny. Studoval na elitní střední škole v Etonu a na unverzitě v holandském Leydenu. Žádnou z obou škol nedokončil. Začal psát...

Životopis

Henry Fielding byl anglický spisovatel, dramatik a žurnalista.

Henry Fielding pocházel ze zchudlé aristokratické rodiny. Studoval na elitní střední škole v Etonu a na unverzitě v holandském Leydenu. Žádnou z obou škol nedokončil. Začal psát pro divadlo (Drury Lane, Haymarket), byl považován za oficiálního dramatika. Po přijetí zákona o divadelní cenzuře se soustředil na románovou tvorbu a žurnalistiku.

Později Henry Fielding studoval práva, která dokončil a byl jmenován smírčím soudcem. Pro vážné onemocnění - cirhóza jater, odjel na léčení do Portugalska, kde v roce 1754 v Lisabonu zemřel.

Dílo Henryho Fieldinga:

Jako dramatik se Henry Fielding proslavil zejména svými satirami, v nichž parodoval současnou litrární tvorbu a kritiku, současné poměry, společenský život a korupci justice, politické praktiky vládnoucí whigistické strany a jejího ministerského předsedy Walpolea. Henry Fielding napsal celkem osmadvacet her, zdařile adaptoval i Moliérovy komedie.

Drama:
Autorova fraška - 1730
Paleček - 1730
Kavárenský politik - 1730
Pasquin, dramatická satira na dnešní dobu - 1736
Historický kalendář na rok 1736 - 1737

Romány:
V úvodních kapitolách jednotlivých knih vyjádřil Fielding své názory na teorii románu formou esejů.

Na obranu života paní Shamely Andrewsové - 1741, t06 pod n8yvem Shamela, parodie na populární moralizující román Pamela od S. Richardsona. Hlavní hrdinku tu autor představuje jako vypočítavou ženu plnou přetvářky.

Joseph Andrews - 1742, vychází rovněž z Richardsonova románu o domnělém Pamelinu bratrovi. Pod Cervantesovým vlivem stojí v centru dění donkichotská dvojice farář Adams a titulní hrdina, kteří putují Anglií a hledají smysl křesťanské lásky a skutečných ctností.

Jonathan Wild - 1743, román o londýnském vládci podsvětí, je satirou na život premiéra R. Walpolea. Autor zde naznačuje, že život zločinců se mnohdy neliší od života politiků.

Tom Jones - 1749, román je vrcholem Fieldingova románového díla. Je nejdůslednějším naplněním jeho koncepce komického eposu v próze. Příběh nalezence Toma Jonese, který je společností odsuzován za lehkovážné chování, vede nakonec nejen k odhalení jeho původu, ale i k ocenění jeho skutečného charakteru. Román se vyznačuje pestrým dějem, napětím, zajímavými zápletkami a množstvím postav různého charakteru. Má i autobiografické prvky. Vytváří panoramatický obraz anglické společnosti 1.poloviny 18. století. Tímto románem ovlivnil Fielding literární vývoj jak v Anglii tak ve světě. Je označován za první moderní anglický román, který patří k vrcholným dílům světové literatury.

Amélie - 1751, poslední autorův román, který je na rozdíl od předešlého díla prodchnut hořkou skepsí v pohledu na zkažený svět plný sobectví a korupce.