Henryk Sienkiewicz

prozaik, publicista

Narození:
5. května 1846
Úmrtí:
15. listopadu 1916
Henryk Sienkiewicz byl polský spisovatel, prozaik, publicista, nositel Nobelovy ceny za literaturu. Henryk Sienkiewicz se narodil v šlechtické statkářské rodině. Ve Varšavě studoval na lékařské, právnické a filozofické univerzitě. Celý život...

Životopis

Henryk Sienkiewicz byl polský spisovatel, prozaik, publicista, nositel Nobelovy ceny za literaturu.

Henryk Sienkiewicz se narodil v šlechtické statkářské rodině. Ve Varšavě studoval na lékařské, právnické a filozofické univerzitě. Celý život byl veřejně činný, byl iniciátorem mnoha kulturních a sociálních akcí, vystupoval zejména proti germanizaci. Spolupracoval s řadoučasopisů, hodně cestoval po Evropě, navštívil i USA a Afriku.

Když vypukla 1. světová válka odejel Henryk Sienkiewicz do Švýcarska, kde organizoval pomoc polským obětem války. Byl významným představitelem česko - polských vztahů. K jejich oživení došlo v roce 1924 při příležitosti převozu jeho ostatků ze Švýcarska do Varšavy přes Prahu.

V roce 1905 byla Henryku Sienkiewiczovi udělena Nobelova cena za literaturu - ocenění za román Quo vadis?.

Dílo Henryka Sienkiewicze:

Literární tvorbu zahájil Henry Sienkiewicz realistickými povídkami a novelami:

Humoresky ze zápisků Worszylly - 1872
Na zmar - 1872
Černé obrázky - 1877, námětem této povídky je zaostalost a bída vesnice po zrušení roboty.
Listy z cest - 1876 - 78, kriticky zaměřené črty inspirované jeho cestami

Dobrodružný charakter mají jeho povídky z amerického a afrického prostředí:
Po stepích - 1879
Listy z Afriky - 1892

Světového ohlasu dosáhl Sienkiewicz svými historickými romány:
Z polských dějin 17. století , v jejímž centru dění jsou boje polské šlechty proti nepřátelům:

Sienkiewiczova trilogie tvoří umělecký celek, daný časovou posloupností událostí, postavami, které procházejí všemi díly, je oslavou hrdinství polských bojovníků, ideou polského patriotismu a vírou v znovuvzkříšení Polska. Dílo zapůsobilo na čtenáře nejen v Polsku, ale i v zahraničí, třebaže se setkalo i s některými kritickými výhradami.

Ohněm a mečem - 1883 - 84, proti povstalcům Bohdana Chmelnického
Potopa - 1886, proti švédským nájezdům
Pan Wolodyjowski - 1887 - 88, proti Turkům.

K soudobému životu polské společnosti se váží romány:
Bez dogmatu - 1891, psychologická analýza, varování před úpadkovou atmosférou století
Rodina Polanieckých - 1895, vzor pro šlechtickou mládež v podnikavém hrdinovy.

Quo vadis? - 1896, nejúspěšnější Sienkieczovo dílo oceněný Nobelovou cenou. V románu s podivuhodnou znalostí doby a jejích problémů zachytil vládu císaře Nerona a nástup křesťanství.

Křižáci - 1897 - 1900, poslední autorův velký dvoudílný román v němž vylíčil boje Poláků a jejich spojenců (Litvané, Moravané, Češi - Jan Žižka z Trocnova) proti zemní expanzi řádu německých rytířů, vrcholící vítězstvím v bitvě u Grunwaldu v roce 1410.

Další historické romány:
Na poli slávy - 1904 - 1905
Legie - 1913 - 1914

Pouští a pralesem - 1911, významný cestopisný román pro mládež

Některá díla Henryka Sienkiewicze byla později inspirací pro film a seriály např. Křižáci, Pan Wolodyjowski, Pouští a pralesem.