zavřít
upravit profil

spisovatel, literární kritik

narozen: 27. 10. 1862 Litomyšl  † 1892 Hory u České Třebové

Upravit životopis

Životopis

Publikoval svoje kritické stati v Literárních listech, v Národních listech. Roku 1886 napsal stať Naše dvě otázky o smyslu národní kultury a o existenci národa - zda je vůbec možné soupeřit s německým živlem. Jeho odpověď: Dobrá literatura je nám nanejvýš potřebná, neboť patří ke zdrojům velké mravní a kulturní síly, již národ potřebuje ke svému udržení. Proto musí být česká literatura národní a národní musí být i kritika.

Schauer pocházel z jazykově smíšené rodiny, po maturitě v Litomyšli studoval ve Vídni právo, filosofii a jazyky. Od roku 1886 spolupracoval na Ottově slovníku naučném a publikoval v Čase, v Atheneu, v Politice, Literárních listech a v Národních listech. Zemřel ještě ne třicetiletý na tuberkulosu.

Patřil k zakladatelům České moderny a spolu se svými přáteli Vilémem Mrštíkem a F. X. Šaldou vydal roku 1888 almanach „Vpád barbarů“. Schauer patřil k Masarykovu realistickému hnutí a mezi odpůrce mladočešství.

Hubert Gordon Schauer

29 let, spisovatel, literární kritik