zavřít
Upravit životopis

Životopis

Ivan Binar je známý prozaik a publicista

Ivan Binar vystudoval češtinu, dějepis a výtvarnou výchovu na Pedagogickém institutu v Ostravě. Po absolvování vojenské služby v letech 1963 – 65 působil jako učitel na základní škole v Ostravě a jako pedagogický pracovník v Domě pionýrů a mládeže. Byl rovněž redaktorem časopisu Tramp.

Jako herec se Ivan Binar podílel na divadelní adaptaci prózy Valentina Katajeva Syn pluku, v divadle Waterloo. Hra byla shledána jako pobuřující, Binar byl zatčen a odsouzen na 12 měsíců. Po návratu z vězení pracoval jako závozník, poté jako strojník v čističce odpadních vod.

V lednu 1977 podepsal Ivan Binar Chartu 77 a byl nucen opustit republiku. Vystěhoval se do Rakouska, kde pracoval zpočátku ve Vídni jako restaurátor starožitností a jako tlumočník v uprchlickém táboře.

Od roku 1983 žil Ivan Binar v Mnichově, kde působil jako redaktor stanice Svobodná Evropa. V současné době žije v Čechách a věnuje se literární činnosti a příležitostně publicistice.

Dílo Ivana Binara:

Sny v láhvi – 1962, debut v časopise Mladý svět, mikropovídka

V 60. letech přispíval písňovými texty do Repertoáru malé scény a do Sešitů pro mladou literaturu. V 70. Letech psal do časopisů Kurýr a Sluníčko a v 80. letech do exilových periodik Svědectví a Právo lidu.

Próza knižně:
Knížka o tom, jak pan Bouda s cirkusem se světem loudá – 1969, knižní prvotina, povídky pro mládež. Jedná se o vyprávění, jehož realita se protíná s pohádkovým kouzlem.

Kdo, co je pan Gabriel? – 1974, vyšlo v samizdatu. Novela, v níž je pan Gabriel označen za ďábla, proti němuž stojí prostí lidé.

Rekonstrukce – 1978, vyšlo v samizdatu. Autobiografický román, v němž se autor vrací k událostem ve vězení.

Rozprava v krabici – 1985, povídky, které odkazují k pohádkové tradici, jsou lyricko – groteskním dialogem dvou hlasů.

Kytovna umění – 1988, prozaická koláž, která reflektuje autorův pobyt v rakouském exilu.

Tři prózy z trezoru – soubor textů, který otevírá
Den, kdy slétly vlaštovky – 1990

Fantaskní próza
Jeníkova práce – 1996, v níž hlavní hrdina je vykonavatelem trestu smrti. V závěru příběhu se dovídá, že další rozsudek smrti je určen jemu.

Ohrada – 1997, román, v němž se autor vrací do padesátých let. Ohrada je experimentem totalitní moci, která se rozhodne k izolaci obyvatel jednoho domu od okolního světa. Po čase je ohrada zbourána, ale lidé nezapomínají.

Esej pro Petra S. – 1997
S kouzelníkem do světa – 1997, pro mládež
Sedm kapitol ze života Václava Netušila, aneb s kolem kolem světa – 2000, román

Divadelní hra:
O hostu a rybě – 1969

Ivan Binar rovněž překládal, některá díla i s J. Binarovou.

Ivan Binar

78 let, prozaik, publicista