Ivan Klíma

dramatik, spisovatel, publicista

Narození:
14. září 1931
Věk:
92 let
Ivan Klíma je prozaik, dramatik a publicista. Jeho otec byl vědecký pracovník v oboru silnoproudé elektrotechniky. Za 2. světové války prožil Klíma tři a půl roku v terezínském ghetu. Ve druhé polovině 40. let navštěvoval v Praze gymnázium....

Životopis

Ivan Klíma je prozaik, dramatik a publicista. Jeho otec byl vědecký pracovník v oboru silnoproudé elektrotechniky.

Za 2. světové války prožil Klíma tři a půl roku v terezínském ghetu. Ve druhé polovině 40. let navštěvoval v Praze gymnázium. Poté absolvoval jeden semestr na VŠPHV a v letech 1952 – 56 studium češtiny a literární vědy na FF UK.

Po absolutoriu na FF UK pracoval Ivan Klíma jako redaktor týdeníku Květy, Čs. spisovatel, Literární noviny, Literární listy. V letech 1969 – 70 byl hostujícím profesorem na Michiganské univerzitě v Ann Arbor v USA.

V sedmdesátých a osmdesátých letech nesměla být jeho tvorba vydávána. Krátce pracoval i v dělnických profesích. Publikoval v samizdatu a v zahraničí.

Po roce 1989 byl Ivan Klíma spoluzakladatelem Obce spisovatelů a v letech 1990 – 93 předsedou českého centra Pen-klubu.

Dílo Ivana Klímy:
Klímovu tvorbu výrazně poznamenali zejména Franz Kafka a Karel Čapek. V jeho dílech se objevuje často téma samoty, humanismu a mechanismu moci a absurdity lidského bytí.

Próza:
Povídkové soubory a povídky:
Mezi třemi hranicemi – 1960
Bezvadný den – 1960
Milenci na jednu noc – 1964, povídky
Milenci na jeden den – 1970, povídky

Má veselá jitra – 1978
Moje první lásky – 1981
Moje zlatá řemesla – 1990
Ve všech třech povídkových souborech zachytil Klíma s humorem všední problémy disidenta.

Romány:
Hodina ticha – 1963, napsáno ve stylu konfrontační prózy
Láska a smetí – 1987

Stojí, stojí šibenička – 1976, v definitivní podobě nazvaný Soudce z milosti (1986). Román zachycuje na osudech soudce Adama Kindla zásadní zlomy v historii českého národa.

Čekání na tmu, čekání na světlo – 1993, životní rekapitulace televizního dokumentaristy

Poslední stupeň důvěřivosti – 1996

Karel Čapek – 1962, esej věnovaná Karlu Čapkovi a jeho dílu
Už se blíží meče – 1991, eseje a publicistické články

Dramatická tvorba:
Zámek – 1964
Mistr – 1967
Porota – 1968
Cukrárna Miriam – 1968, jednoaktovka uvedena na české scéně až v roce 1990

Klára a dva páni – 1968, aktovka a rozhlasová hra byla inscenována nejdříve v zahraničí

Ženich pro Marcelu – 1969, alegorie na srpnovou okupaci Československa
Pokoj pro dva – 1973
Hromobití – 1973
Hry – 1973

Ministr a anděl – 1973, v televizi realizována pod názvem Prezident a anděl v roce 1992

Spolu s Pavlem Kohoutem jevištně adaptovali román Franze Kafky Amerika.