Jack Kerouac

spisovatel, prozaik

Narození:
12. března 1922
Úmrtí:
21. října 1969
Jack Kerouac byl americký spisovatel, nejvýznamnější představitel beatnické prózy. Jack Kerouac pocházel z přistěhovalecké katolické rodiny francouzko - kanadského původu. Jeho otec byl tiskařem. Dětství prožil celkem šťastné, rodinná...

Životopis

Jack Kerouac byl americký spisovatel, nejvýznamnější představitel beatnické prózy.

Jack Kerouac pocházel z přistěhovalecké katolické rodiny francouzko - kanadského původu. Jeho otec byl tiskařem. Dětství prožil celkem šťastné, rodinná soudružnost a sportovní kamarádství ho uspokojovaly. Bylo tomu až do doby, kdy otec zemřel, rodina zchudla a rozptýlila se. Po nedokončeném studiu na Columbijské univerzitě, kde se více věnoval kopané než učení, sloužil za války u námořnictva, poté pracoval na železnici.

Řadu let žil Jack Kerouac jako tulák ve společnosti mladých bohémů, revoltujících nejrůznějšími způsoby proti přičinlivému, zištnému a šosáckému způsobu života svých rodičů. Pro hnutí se ujal termín beat generation tj. zbitá generace, ale také odvozovaný z latinského beatus - blažený. K dosažení blaženosti měla pomoci i asijská mystická učení - zenový buddhismus.

Postavení Kerouace v beat generation bylo specifické, více než aktérem byl pozorovatelem. Od dětství chtěl být spisovatelem a také se spisovatelské práci věnoval.

Po lidské i umělecké krizi kolem roku 1960 opouští Jack Kerouac podobu beatnika a uchyluje se do ústraní v Lowelu, vrací se ke katolicismu. Umírá předčasně na následky fyzické a psychické vyčerpanosti.

Dílo Jacka Kerouace:

Jack Kerouace se stal nejvýznamnějším představitelem beatnické prózy. Napsal patnáct románových próz, řadu povídek, básně i filmové scénáře.

Próza:
Maloměsto a velkoměsto - 1950, román, v němž autor konfrontuje dva světy, harmonické maloměsto a odlidštěné velkoměsto

Na cestě - 1957, román, který je považován za bibli beatnické generace. Je hektickým reportážním záznamem dojmů, názorů a zážitků, jak je zaznamenali během čtyř cest stopem, autem či autobusem na cestě z New Yorku do Kalifornie vypravěč, smutný Sal Paradise a energický Moriarty.

Podzemníci - 1958, milostná epizoda téhož (stále přejmenovávaného) vypravěče se sympatickou mladou černoškou v San Francisku, marný pokus aspoň o chvíli stálosti v lidských vztazích.

Dharmovi vandráci - 1958, beatnici se seznamují s asijskou mystikou a debatují o ní
Dr. Sax - 1959, próza zahrnuje děsivé i příjemné vzpomínky z dětství v Lowellu
Maggie Cassidy - 1959, časově pozdější příběh z rodného města, deník školákova zamilování
Tristessa - 1960, o narkomanově vášni k mexické prostitutce

Vidění Codyho - 1960,text se skládá z výňatků magnetofonových pásků, na nichž autor zachytil proslovy a dialogy nejobdivovanějšího přítele, superbeatnika, který se v předchozích dílech jmenoval Moriarty i jinak, ale zde se jmenuje Cody.

Big Sur - 1962, název podle horské pastviny v Kalifornii. O novém setkání autora s Codym na chatě a o velkých mejdanech ve společnosti sanfrancišských beatniků. Zde dostane vypravěč jméno Duluoz a s ním vkročí i do následujícího románu.

Duluozovy marnosti - 1967, román, který má poměrně značnou působivost. Např. Duluoz si jako námořník při akci uvědomí, že nejen přisluhuje k zneškodnění nepřátel, ale i k zabíjení lidí. Stává se pacifistou a odvrhuje nacionalismus.

Na Dharmové tuláky navazují knihy :
Andělé hory Desolation - 1960
Osamělý poutník - 1960

Satori v Paříži - 1969, v románu pátrá Kerouac po svém původu
Mag - lyrická próza vydaná posmrtně 1971