zavřít
upravit profil

překladatel, básník, historik, jazykovědec, hudební teoretik

narozen: 20. 2. 1523 Přerov  † 24. 11. 1571 Moravský Krumlov

Upravit životopis

Životopis

Jan Blahoslav byl básník, překladatel, historik, jazykovědec, hudební teoretik. Biskup jednoty bratrské.

Jan Blahoslav se narodil v měšťanské rodině, od mládí byl spjat s jednotou bratrskou. V tomto duchu získal vzdělání nejen v Přerově a Kroměříži, ale také na školách ve Slezsku a Německu. Zde našel vzor v humanistickém učenci Filipu Melanchthonovi. Krátce pobýval studijně v Královci a Basileji.
V jednotě bratrské působil postupně jako pedagog, historiograf, kněz, biskup, diplomat a autor příruček.

Dílo Jana Blahoslava:
Jan Blahoslav byl obhájcem vzdělání v jednotě. Přestože se jeho práce až na malé výjimky zachovaly jen rukopisně, patří svou hodnotou literární, vědeckou i uměleckou k vrcholným projevům celonárodní kultury.

Filipika proti misomusům - 1567, polemika proti biskupu Janu Augustovi, odpůrci vzdělání.

Byl také autorem významných příruček gramatiky, rétoriky, poetiky a hudby.

Gramatika česká - 1551 - 1571, vznikla původně jako komentář ke staršímu gramatickému spisu. Poskytuje rady kazatelům a překladatelům a velké množství literárně - historických údajů.

Musica - 1558, učebnice hudební teorie s praktickými návody.

Vady kazatelů - asi 1570, učebnice rétoriky

Značný význam měl jeho překlad Nového zákona - 1564, vzniklý na základě kritického studia starších překladů a s přihlédnutím k humanistickým poznatkům. Tento překlad byl základem pro vydání celého biblického textu v Kralické bibli.

Dílo Jana Blahoslava doplňují spisy mravně výchovné, historické a teologické povahy.

Jan Blahoslav

48 let, překladatel, básník, historik, jazykovědec, hudební teoretik